Lékařská knihovna

Najdete nás:

Hospodářská budova

Mgr. Renáta Pejšová

referent


Půjčovní doba

Pondělí 09:00 – 12:00 12:30 – 14:30
Úterý 09:00 – 12:00  
Středa 09:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Čtvrtek 09:00 – 12:00  
Pátek 09:00 – 12:00 12:30 – 14:00

Úkolem Lékařské knihovny je zabezpečovat knihovnickou činnost pro zaměstnance Městské nemocnice Ostrava a externí uživatele.

Služby

  • výpůjční služba formou výpůjčky z vlastního fondu
  • meziknihovní výpůjční služba
  • mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
  • cirkulační výpůjční služba
  • zhotovování kopií článků dle oprávněných požadavků zaměstnanců MNO a externích uživatelů
  • rešeršní služba
  • nákup a evidence knihovního fondu
  • katalogizace
  • revize knihovního fondu a jeho aktualizace
  • knihovnicko-bibliografická, referenční a informační služba

Knihovní a výpůjční řád