Ochrana osobních údajů

Najdete nás:

Budova R, Ředitelství

Mgr. Kamila Formanová

pověřenec pro ochranu osobních údajů


Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

Informace:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen Nařízení), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU. Nařízení je účinné od 25. 5. 2018. V této souvislosti zřídila Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, v souladu s článkem 13 Nařízení tímto informuje návštěvníky webu, pacienty, smluvní partnery, uchazeče o zaměstnání a stážisty v rámci vzdělávacích programů a praxí o zpracování jejich osobních údajů:

Referát ochrany osobních údajů

  • Zajišťuje soulad procesů a činností zaměstnavatele s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) a související národní legislativou.
  • Má přehled o komplexní agendě ochrany osobních údajů v organizaci.
  • Dokumentuje přijatá opatření (technická, organizační, procesní atd.).
  • Poskytuje zaměstnavateli a zaměstnancům informace a poradenství o povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Sleduje vývoj právní úpravy i vývoj technologií souvisejících s ochranou osobních údajů a aplikuje je v organizaci.