Centrum hyperbarické medicíny

Najdete nás:

pavilon K

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

primář


MUDr. Michal Hájek, Ph.D.
Mgr. Jana Maršálková

vrchní sestra


Mgr. Jana Maršálková
Sekretariát / Objednání pacientů

 

Oddělení díky svému postavení v regionu hraje nadstandardní úlohu v zajištění péče o nemocné, vyžadující specializovanou, ale i návaznou péči. Léčebné centrum disponuje desetimístným zařízením, nicméně je jediným poskytovatelem této péče na území celé Moravy a Vysočiny a zajišťuje 24hodinový provoz pro spádovou oblast čítající odhadem 4,5 milionů obyvatel.

Centrum zajišťuje jak u dospělých pacientů, tak dětí kompletní spektrum současně uznávaných indikací dle příslušné vyhlášky MZ ČR. Je jedno z několika málo pracovišť v rámci ČR i středoevropského regionu, které poskytuje hyperbarickou oxygenoterapii v režimu intenzivní péče. Zejména to platí pro péči o pediatrické pacienty, která je v tomto kontextu zcela unikátní.

Pozvánka na 7. ostravské dny hyperbarické medicíny

(pdf, 334 kB)

Je mi velkou ctí Vás srdečně pozvat po dlouhých šesti letech, způsobených zejména covidovou pandemií, zpět do Ostravy, naší Moravskoslezské metropole. Jste srdečně vítáni k účasti na odborné konferenci, kterou již tradičně organizuje kolektiv Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava spolu s Českou společností hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové a výzkumnými mezinárodními centry Evidence-Based Healthcare, konkrétně českým Cochrane, JBI a GRADE centrem. Michal Hájek