Centrum hyperbarické medicíny

Najdete nás:

pavilon E4

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

primář


MUDr. Michal Hájek, Ph.D.
Mgr. Jana Maršálková

vrchní sestra


Mgr. Jana Maršálková
Sekretariát / Objednání pacientů

Ve dnech 21. 7. – 6. 8. 2023 je přerušen provoz Centra hyperbarické medicíny z důvodu provedení pravidelné roční servisní prohlídky zařízení. Provoz bude obnoven 7. 8. 2023.
Děkujeme za pochopení.

Oddělení díky svému postavení v regionu hraje nadstandardní úlohu v zajištění péče o nemocné, vyžadující specializovanou, ale i návaznou péči. Léčebné centrum disponuje desetimístným zařízením, nicméně je jediným poskytovatelem této péče na území celé Moravy a Vysočiny a zajišťuje 24hodinový provoz pro spádovou oblast čítající odhadem 4,5 milionů obyvatel.

Centrum zajišťuje jak u dospělých pacientů, tak dětí kompletní spektrum současně uznávaných indikací dle příslušné vyhlášky MZ ČR. Je jedno z několika málo pracovišť v rámci ČR i středoevropského regionu, které poskytuje hyperbarickou oxygenoterapii v režimu intenzivní péče. Zejména to platí pro péči o pediatrické pacienty, která je v tomto kontextu zcela unikátní.