Informace pro pacienty

Hyperbarická oxygenoterapie je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku, která se jeví kauzálním způsobem léčby u některých patologických stavů, kde významnou měrou ovlivňuje léčebný výsledek, mortalitu a kvalitu života. U dalších stavů má adjuvantní roli v doplnění konzervativního nebo chirurgického léčebného postupu a zmírnění průběhu onemocnění a redukci následných komplikací.

Organizace a provoz na našem pracovišti

Naše zařízení se skládá z velké vícemístné tlakové komory vyrobené z oceli o celkové hmotnosti padesát tun a zařízení pro přípravu a skladování medicinálního vzduchu. Objem hlavní komory je 45 m3 metrů krychlových a předkomory dalších 20 metrů krychlových a umožňuje pohodlný pobyt současně až deseti 10 pacientů. Je vybaveno třemi velkými okny z akrylátu, pohodlnými a ergonomickými křesly s možností jejich rychlé výměny za lůžka či lehátka, klimatizační a ventilační jednotkou, kamerovým systémem, komunikačním systémem, přenosem obrazu a zvuku na stanoviště obsluhy, řídicím počítačovým systémem, certifikovaným automatickým hasicím systémem, dýchacími jednotkami a certifikovanou zdravotnickou technikou – umělým plicním ventilátorem, pacientským modulárním monitorovacím zařízením, lineárním dávkovačem apod.

Léčbu v našem centru lze absolvovat ambulantně nebo za hospitalizace. Pacienty lze k léčbě převážet i z okolních nemocnic, pokud stav pacienta umožňuje opakované transporty. Léčbu indikuje specialista příslušného oboru po telefonické konzultaci s lékařem Centra hyperbarické medicíny po zvážení vhodnosti terapie a případném vyloučení kontraindikací k léčbě. Vyžadujeme provedení ORL vyšetření a dle okolností i další vyšetření, např. interní, kardiologické, spirometrické, RTG hrudníku, obličejových dutin apod.

Léčba probíhá 1–2x denně, průměrná léčebná jednotka v hyperbarické komoře trvá celkově 120 minut. Celková délka trvání léčby, resp. určení celkového počtu léčebných expozic, závisí na indikaci, celkovém stavu pacienta a na průběhu léčby. Její určení je plně v kompetenci lékaře hyperbarického centra, zpravidla na základě spolupráce a vzájemné komunikace s indikujícím odborným lékařem či ošetřujícím lékařem u pacientů hospitalizovaných. Léčba se skládá ze tří částí:

  1. komprese, při které je hyperbarická komora natlakována na příslušný léčebný tlak,
  2. izoprese, při které si pacienti vdechují kyslík,
  3. dekomprese, při které je tlak v komoře postupně snížen až na úroveň běžného okolního tlaku.

Je vhodné zdůraznit, že pacienty během léčby v komoře doprovází ošetřující zdravotnický personál s erudicí v ošetřování všech skupin pacientů včetně kriticky nemocných pacientů. Pacienti se před léčbou obléknou do pohodlného oděvu z bavlněné látky. Personál komory pacienty poučí, jakým způsobem vyrovnávat tlaky ve středouší a používat dýchací zařízení, a pomůže jim nasadit a utěsnit obličejovou masku.

Co může pacient při léčbě pociťovat

Na počátku kompresní fáze pacienti pociťují tlak v uších, podobně jako v letadle při vzestupu či sestupu. Dochází k tomu proto, že prostor v dutině středoušní za bubínkem se smršťuje při vzestupu tlaku a naopak expanduje při poklesu tlaku. Je nutné průběžně vyrovnávat vzniklý tlakový gradient prouděním vzduchu z nosohltanu skrz Eustachovu trubici prováděním speciálních manévrů, polykáním, pohyby čelistí apod. Na některých pracovištích se rutinně užívá nosních kapek k dekongesci sliznice nosohltanu. V případě, že pacient není schopen tlakový gradient vyrovnat ani po aplikaci nosních kapek, pociťuje silné bolesti v uchu a terapii je nutno přerušit, protože hrozí ruptura bubínku. Příčinou je zpravidla zánět s otokem sliznice v oblasti nosohltanu. Řešením je odložení terapie na pár dnů a doléčení zánětu. Pokud je léčba v hyperbaroxii absolutně indikovaná a nelze ji odložit, je nutno provést oboustrannou paracentézu – otvor do bubínku otorinolaryngologickým specialistou. Na počátku léčby při zvýšení tlaku dochází k zahřátí vzduchu a ke zvýšení relativní vlhkosti. Při poklesu tlaku na konci terapie naopak dochází k poklesu tlaku, k výraznému ochlazení a dosažení tzv. rosného bodu, zamlžení prostředí a vysrážení vodních par. Tyto změny jsou způsobeny fyzikálními zákony, jsou tudíž pouze zčásti ovlivnitelné klimatizací a ohříváním.

Bezpečnostní opatření

Hyperbarická komora je zdravotnickým prostředkem typu II b dle zákona č. 346/2003 Sb. i dle příslušné direktivy 93.42 CE.

Oheň je zásadním rizikem a nebezpečím při provozu v HBO. Pacienti a ošetřující personál mají zakázáno nosit do komory hořlavé předměty, noviny, veškeré zdroje jiskření – zápalky, zapalovače, topná tělesa, elektronická zařízení, rádiové přijímače, mobilní telefony, dálková ovládání, všechny druhy baterií apod. Je zakázáno užití mastí, krémů, sprejů, těkavých látek, alkoholu, je doporučeno oblečení bavlněné, zákaz syntetických materiálů (statická elektřina). Pacienti podepisují informovaný souhlas s léčbou a seznámení s bezpečnostními pokyny včetně možných forenzních dopadů v případě jejich porušení.