Péče o duševní zdraví

Najdete nás:

Mimo areál MNO, na rohu ulic Kounicova–Kafkova, asi 50 m od vjezdu do nemocnice

MUDr. Richard Záleský

vedoucí lékař


MUDr. Richard Záleský
Bc. Kristýna Vašťáková

vrchní sestra


Kristýna Vašťáková
Sekretariát

Kliničtí psychologové oddělení provádějí léčebné a diagnostické činnosti i poradenské zásahy s obsáhlým preventivně-psychoterapeutickým zaměřením.

Součástí oddělení je Protialkoholní záchytná stanice, která provádí detoxifikaci řádně indikovaných alkoholizovaných osob na osmi lůžkách.

Do komplexu patří také Linka důvěry Ostrava. Odborný tým psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků a sester poskytuje pomoc telefonem, e-mailem a chatem v zátěžových životních situacích, krizích, při sebevražedných tendencích, v partnerských a rodinných konfliktech a dalších.

Centrum duševního zdraví

Hlavním záměrem projektu Městské nemocnice Ostrava a Asociace Trigon, o.p.s., a důvodem vzniku Centra duševního zdraví je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do přirozeného prostředí, zároveň také prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity.

Kompletní informace: http://cdzostrava.cz/