Linka důvěry

Motto LDO: Spojení a propojení věcí je starší než jejich oddělování. I lidé byli nejdříve spolu…

Linka důvěry – nepřetržitě

Kontakt:

737 267 939
linka.duvery@mnof.cz

Odborný tým:

PhDr. Marie Lichnovská
vedoucí LDO

Chat LDO

Pondělí 16:00 – 22:00
Pátek 16:00 – 22:00
Sobota 16:00 – 22:00
Neděle 08:00 – 14:00

http://elinka.iporadna.cz/

Jsme registrovanou sociální službou pro oblast telefonické krizové pomoci dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Níže naleznete bližší informace, které prosím nepřehlédněte:

  • Pro telefonní krizovou pomoc volejte na číslo 737 267 939.
  • Provoz LDO je nepřetržitý (24 hodin denně) a je určen široké dospělé veřejnosti (osobám od 18 let), včetně osob s  psychickými nebo somatickými obtížemi, v krizových situacích.
  • Hovor je zpoplatněn běžným telefonním tarifem.
  • Nabízíme e-mailové poradenství na adrese linka.duvery@mnof.cz (odpovídáme do 7 pracovních dnů).
  • Chatovou krizovou intervenci poskytujeme určité dny na adrese http://elinka.iporadna.cz/ (viz výše)
  • Několikrát do měsíce nabízíme službu Linka důvěry plus (LD+), kdy se jedná o cílenější kontakt se specializovaným odborníkem v oblasti duševního zdraví nebo o vedení hovoru v angličtině (rozpis a možnosti viz níže).    

S čím pomáháme?

Lidé se často ptají, s jakým tématem či problémem mohou na linku důvěry volat. Na Lince důvěry Ostrava pracujeme metodou krizové intervence, která se, jak název napovídá, zabývá prací s krizí. Jistě jsme si všichni v životě hned několika krizemi prošli. Jedná se o důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami a vyrovnávacími strategiemi zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem. Jde o stav nerovnováhy. Nelze říci, která situace pro vás konkrétně bude krizová – někdo si prochází změnou práce, a je to pro něj vítaná skutečnost, kdežto jiný člověk je z dané situace vyvedený z míry, a je to pro něj náročné období, ve kterém potřebuje podporu. Proto nesoudíme vás ani hloubku vaší krize, u nás jste vítáni.

Konkrétně se může jednat o emoční ztráty, úmrtí v rodině, sebevražedné tendence, vyrovnání se s nemocí nebo hospitalizací, aktuální vztahové konflikty, osamělost. Pomáháme nalézat vhodné formy pomoci při  dlouhodobě zatěžujících situacích ve vztazích, rodině, práci. Jsme nápomocni při hledání řešení u počínajících i dlouhodobějších závislostí volajících nebo v jejich okolí. Jsme tady pro situace, kdy volající aktuálně pociťuje potřebu dostupného odborného a současně lidského kontaktu, který je pro něj bezpečný. Bezpečnost volajících je dána jejich anonymitou a z naší strany dodržováním etických pravidel (pdf, 260 kB).

Jak a kdy nás můžete kontaktovat?

Provoz LD je nepřetržitý (24 hodin denně). Je pro nás přirozené, že voláte v noci nebo o víkendu. Pokud pracovník Linky důvěry Ostrava Váš hovor nepřijímá, důvodem je, že se věnuje klientovi, který LD kontaktoval před Vámi. V takovém případě prosíme o strpení a zavolání později. Kontaktovat nás můžete na výše uvedeném telefonním čísle.

Hovor je zpoplatněn běžným telefonním tarifem. Před voláním na mobil LD si, prosím, přečtěte naše upozornění (pdf, 129 kB). Na sms neodpovídáme, nevoláme zpět.

Několikrát měsíčně nabízíme možnost cílenějšího kontaktu se specializovaným odborníkem v oblasti duševního zdraví formou Linky důvěry plus. Anonymita volajícího i služby je zachována.

Linka důvěry plus je pro Vás v ČERVNU 2024 k dispozici v těchto termínech:

Pondělí
03.06.
Adiktolog – možnosti terapie závislosti látkové i chování (06:00–18:00)
Pátek 07.06. Klinický psycholog – duševní poruchy a možnosti psychoterapie (18:00–06:00)
Úterý 18.06. Psychiatr – duševní poruchy a možnosti psychoterapie (18:00–06:00)
Čtvrtek 27.06. Adiktolog – možnosti terapie závislosti látkové i chování (06:00–18:00)

 

Sunday
02.06.
Crisis intervention also in English (18:00–06:00)
Thursday 27.06. Crisis intervention also in English (18:00–06:00)

Odborník bude k dispozici v termínech dle rozpisu, aniž by tím byl přerušen provoz LD pro ostatní zájemce.

Co když se vám obtížně telefonuje?

Pro klienty, kteří upřednostňují elektronickou formu komunikace, nabízíme chat a e-mailový kontakt.
Chat Linky důvěry Ostrava je také určen pro osoby starší 18 let a je k dispozici v pondělí, pátek a sobotu vždy od 16:00 do 22:00 a v neděli vždy od 8:00 do 14:00. Dialog můžete vést na adrese  http://elinka.iporadna.cz/. Tuto službu provozujeme ve spolupráci s Internet poradnou Olomouc http://www.internetporadna.cz/.

Linka důvěry Ostrava pracuje také jako internetová poradna pro oblast duševního zdraví. Byla první LD v České republice (1997), která takovou službu prostřednictvím e-mailu poskytovala. Na vaše dotazy odpovídáme do 7 pracovních dnů. Reagujeme na každý dotaz, který nám zašlete na emailovou adresu: linka.duvery@mnof.cz.

Kdo s vámi hovoří, chatuje, odpovídá na váš e-mail?

Náš tým je tvořen interními a externími pracovníky. V souladu s pravidly pro provoz linek důvěry je v hovoru zachovávána vzájemná anonymita. V našem týmu pracují psychologové, psychiatři, sociální pracovníci a jiní odborní pracovníci z oblasti pomáhajících profesí s příslušným vzděláním pro tuto práci. Průběžně se vzděláváme a máme podporu formou supervize. Pokud nám sdělíte své podněty a připomínky k naší práci, vždy s nimi dále pracujeme. Za rok 2023 jsme zvedli telefon 6700krát, odepsali na 30 e-mailů a vedli 194 intervencí prostřednictvím chatu. Takže pokud nás kontaktujete, není to něco nezvyklého.

LDO pracuje nepřetržitě od 10. 9. 1990. Podíleli jsme se na vytvoření etických kodexů pro LD v ČR. Naším zřizovatelem je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková orhanizace. Jsme součástí komunitní sítě sociálních služeb města Ostravy pro oblast duševního zdraví, které nás také významně finančně podporuje. 1. června 2011 byla Krajským úřadem Moravskoslezského kraje LDO udělena registrace sociální služby pro oblast Telefonická krizová pomoc. V roce 2016 jsme byli zařazeni do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Spolupracujeme s Územním střediskem záchranné služby Moravskoslezského kraje v oblasti tísňového volání. Od 1. ledna 2019 jsme k dispozici našim klientům 24 hodin denně.

Partneři pro  zajištění provozu Linky důvěry:

Moravskoslezský kraj
Ostrava!!!