Linka důvěry

Motto LDO: Spojení a propojení věcí je starší než jejich oddělování. I lidé byli nejdříve spolu…

Linka důvěry – nepřetržitě

Kontakt:

737 267 939
linka.duvery@mnof.cz

Odborný tým:

Mgr. Hana Peigerová
vedoucí LDO

Chat LDO

Pátek 20:00 – 23:00
Neděle 09:00 – 13:00

http://elinka.iporadna.cz/

Jsme registrovanou sociální službou pro oblast telefonické krizové pomoci dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc nepřetržitě (24 hodin denně) široké dospělé veřejnosti (osobám od 18 let), včetně osob s  psychickými nebo somatickými obtížemi, v krizových situacích.
Nově poskytujeme několikrát měsíčně krizovou intervenci i v anglickém jazyce pro cizí státní příslušníky. Viz rozpis Linky důvěry plus.

Využijte naši linku i v této době, která na nás vyvíjí enormní tlak. Je zde souběh epidemie covidu a válečného konfliktu na Ukrajině. Je to psychicky komplikovaná situace, která nás ovlivňuje každodenně v prožívané přítomnosti, u některých i ve vzpomínkách na minulost a současně i ve fantaziích pro budoucnost. Je to něco, co je někdy v popředí našeho psychického prožívání, ale velice často také vytrvale na jeho pozadí. Můžeme zažívat bezmoc, depresi, vztek, hrůzu, smutek. Je v pořádku, když tyto pocity s někým sdílíme. Ne vždy však tuto možnost máme. Také třeba nechceme zatěžovat své okolí. V tom případě můžete společně s Linkou důvěry sdílet starost, bolest, nejistotu, ale také hledat řešení a pomoc při obnově svých zdrojů. Služba se může osobně týkat vás, ale možná máte v okolí někoho, o kom si myslíte, že by kontakt s naší službou potřeboval také.

S čím pomáháme?

Mohou to být emoční ztráty, úmrtí v rodině, sebevražedné tendence, vyrovnání se s nemocí nebo hospitalizací, aktuální vztahové konflikty, osamělost. Pomáháme nalézat vhodné formy pomoci při  dlouhodobě zatěžujících situacích ve vztazích, rodině, práci. Jsme nápomocni při hledání řešení u počínajících i dlouhodobějších závislostí volajících nebo v jejich okolí. Jsme tady pro situace, kdy volající aktuálně pociťuje potřebu dostupného odborného a současně lidského kontaktu, který je pro něj bezpečný. Bezpečnost volajících je dána jejich anonymitou a z naší strany dodržováním etických pravidel (pdf, 260 kB).

Jak a kdy nás můžete kontaktovat?

Provoz LD je nepřetržitý (24 hodin denně). Je pro nás přirozené, že voláte v noci nebo o víkendu. Pokud pracovník Linky důvěry Ostrava Váš hovor nepřijímá, důvodem je, že se věnuje klientovi, který LD kontaktoval před Vámi. V takovém případě prosíme o strpení a zavolání později. Kontaktovat nás můžete na výše uvedeném telefonním čísle. Pokud v telefonu uslyšíte sdělení „váš hovor bude přesměrován“, tak jde jen o technické opatření, kdy nemůže být hovor z důvodu covidu poskytován přímo z našeho pracoviště. Službu ale vždy poskytuje pracovník LD. 

Hovor je zpoplatněn běžným telekomunikačním tarifem. Před voláním na mobil LD si, prosím, přečtěte naše upozornění (pdf, 129 kB). Na sms neodpovídáme, nevoláme zpět.

Několikrát měsíčně nabízíme možnost cílenějšího kontaktu se specializovaným odborníkem v oblasti duševního zdraví formou Linky důvěry plus. Anonymita volajícího i služby je zachována.

Linka důvěry plus je pro Vás v září 2023 k dispozici v těchto termínech:

Pátek
15.09.
Adiktolog – možnosti terapie závislosti látkové i chování (18:00–06:00)
Středa 20.09. Psychiatr – duševní poruchy a možnosti psychoterapie (18:00–06:00)
Středa 27.09. Psychiatr– duševní poruchy a možnosti psychoterapie (18:00–06:00)
Pátek 29.09. Adiktolog – možnosti terapie závislosti látkové i chování (06:00–18:00)

 

Friday
01.09.
Crisis intervention also in English (18:00–06:00)

Odborník bude k dispozici v termínech dle rozpisu, aniž by tím byl přerušen provoz LD pro ostatní zájemce.

Co když se vám obtížně telefonuje?

Pro klienty, kteří upřednostňují elektronickou formu komunikace, nabízíme chate-mailový kontakt.
Chat Linky důvěry Ostrava je také určen pro osoby starší 18 let a je k dispozici každý pátek od  20:00 do 23:00 a každou neděli od 9:00 do 13:00. Dialog můžete vést na adrese http://elinka.iporadna.cz/. Tuto službu provozujeme ve spolupráci s Internet poradnou Olomouc (www.internetporadna.cz).

Linka důvěry Ostrava pracuje také jako internetová poradna pro oblast duševního zdraví. Byla první LD v České republice (1997), která takovou službu prostřednictvím e-mailu poskytovala. Na vaše dotazy odpovídáme do 7 pracovních dnů. Reagujeme na každý dotaz, který nám zašlete na emailovou adresu: linka.duvery@mnof.cz.

Kdo s vámi hovoří, chatuje, odpovídá na váš e-mail?

Náš tým je tvořen interními a externími pracovníky. V souladu s pravidly pro provoz linek důvěry je v hovoru zachovávána vzájemná anonymita. V našem týmu pracují psychologové, psychiatři, sociální pracovníci a jiní odborní pracovníci z oblasti pomáhajících profesí s příslušným vzděláním pro tuto práci. Průběžně se vzděláváme a máme podporu formou supervize. Pokud nám sdělíte své podněty a připomínky k naší práci, vždy s nimi dále pracujeme. Ročně v průměru řešíme více než 3 600 krizových telefonických kontaktů, 35 emailů a 170 intervencí prostřednictvím chatu. Takže pokud nás kontaktujete, není to něco nezvyklého.

LDO pracuje nepřetržitě od 10. 9. 1990. Podíleli jsme se na vytvoření etických kodexů pro LD v ČR. Naším zřizovatelem je Městská nemocnice Ostrava. Jsme součástí komunitní sítě sociálních služeb města Ostravy pro oblast duševního zdraví, které nás také významně finančně podporuje. 1. června 2011 byla Krajským úřadem Moravskoslezského kraje LDO udělena registrace sociální služby pro oblast Telefonická krizová pomoc. V roce 2016 jsme byli zařazeni do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Spolupracujeme s Územním střediskem záchranné služby Moravskoslezského kraje v oblasti tísňového volání. Od 1. ledna 2019 jsme k dispozici našim klientům 24 hodin denně.

Partneři pro  zajištění provozu Linky důvěry:

Moravskoslezský kraj
Ostrava!!!