Ušní, nosní, krční (ORL)

Ambulantní část se dělí na ambulanci všeobecnou pro běžná onemocnění hlavy a krku a odborné poradny.

Provádíme diagnostiku, léčbu a rehabilitaci poruch spadajících do oboru otorinolaryngologie.

Specializované péči slouží poradny pro nemoci štítné žlázy s následnou chirurgickou léčbou, foniatrická ambulance pro přidělování sluchadel, poruchy hlasu s konzervativní či následnou chirurgickou léčbou, poruchy sluchu a řeči u dětí včetně screeningu sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let, rinologická poradna pro onemocnění nosu a poradna pro poruchy dýchání ve spánku (chrápání)

Ambulance jsou vybaveny nejmodernější technikou – mikroskopy, kompletní vybavením pro vyšetření a rehabilitaci sluchu včetně vyšetření otoakustických emisí a evokovaných potenciálů, endoskopy včetně kamerových systémů a záznamových zařazení a supraspecializovaným technickým vybavením jako je videoendoskopie, stroboskopie nebo NBI.

Úzce spolupracujeme s celou řadou dalších odborností – endokrinology při onemocnění štítné žlázy, logopedem při poruchách polykání – vyšetření polykání, rehabilitace), hlasovými terapeuty při funkčních poruchách hlasu, s rehabilitačním oddělením při poruchách hybnosti hlasivek a parézách lícního nervu, neurology při závrativých stavech.

Ve spolupráci s onkologií MNO a s onkologickou klinikou FNO zajišťujeme komplexní péči o nemocné se zhoubnými nádory v oblasti hlavy a krku.