Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Najdete nás:

Budova C1, Varenská 3131/5

MUDr. Radovan Kozel

vedoucí lékař


MUDr. Radovan Kozel
Bc. Daniela Čajčíková

vrchní sestra


Bc. Daniela Čajčíková
Sekretariát

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé (LPS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům a v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo vzniku, popř. zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu.

LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Na LPS ošetřujeme, i pacienty, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni dostavit se ke svému praktickému lékaři. Dále ošetřujeme samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny, včetně cizích státních příslušníků.