Spektrum péče

Lékařská pohotovostní služba – dospělí:

Podle aktuálního zdravotního stavu pacienta a jeho potíží může lékař po provedení cíleného, resp. kontrolního, vyšetření ordinovat a provést přímo na ambulanci: odběr krve ke stanovení hladiny cukru glukometrem, odběr krve ke stanovení CRP, měření okysličení krve pulsním oxymetrem, měření teploty, krevního tlaku, dechové frekvence, orientační vyšetření moči k chemické analýze, ošetření a převaz rány, otoskopické vyšetření, podání léků nitrožilně, perorálně, inhalačně či rektálně, EKG, zavedení periferní kanyly, podání infuze, ošetření a převaz rány, katetrizaci močového měchýře, event. vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu či nosu, kardiopulmonální resuscitaci.

Lékařská pohotovostní služba – děti a dorost:

Podle aktuálního zdravotního stavu dítěte může lékař po provedení cíleného, resp. kontrolního, vyšetření ordinovat a provést přímo na ambulanci: odběr krve ke stanovení hladiny cukru glukometrem, odběr krve ke stanovení CRP, měření okysličení krve pulsním oxymetrem, měření teploty, krevního tlaku, dechové frekvence, orientační vyšetření moči k chemické analýze, ošetření a převaz rány, otoskopické vyšetření, podání léků nitrožilně, perorálně, inhalačně či rektálně, zavedení periferní kanyly, podání infuze, ošetření a převaz rány, katetrizaci močového měchýře jednorázově, uvolnění prepucia, event. vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu či nosu, kardiopulmonální resuscitaci.

Lékařská pohotovostní služba – stomatologická:

V rámci pohotovostní služby provádíme akutní ošetření pacientů.
V indikovaných případech výměnu zubního drénu.

Extrakce zubu

Jde o vytržení zubu dočasného (mléčného) nebo stálého.

Malé zákroky v dutině ústní

Jde o malé akutní incize v dutině ústní, ošetření akutních komplikací malého rozsahu po chirurgických výkonech, které je možné ošetřit v pohotovostní době ambulance. Podle aktuálního stavu potíží konkrétního pacienta lékař ordinuje a provádí místní znecitlivění, rentgenový snímek, sejmutí fixní náhrady (korunky).

Lékařská pohotovostní služba poskytuje lékařskou péči pacientům s akutními potížemi mimo pracovní dobu jejich praktických nebo zubních lékařů. Přesto nemůže nahradit jejich další následnou lékařskou péči.