Spektrum péče

Lékařská pohotovostní služba – dospělí:

Podle aktuálního zdravotního stavu pacienta a jeho potíží může lékař po provedení cíleného, resp. kontrolního, vyšetření ordinovat a provést přímo na ambulanci: odběr krve ke stanovení hladiny cukru glukometrem, odběr krve ke stanovení CRP, měření okysličení krve pulsním oxymetrem, měření teploty, krevního tlaku, dechové frekvence, orientační vyšetření moči k chemické analýze, ošetření a převaz rány, otoskopické vyšetření, podání léků nitrožilně, perorálně, inhalačně či rektálně, EKG, zavedení periferní kanyly, podání infuze, ošetření a převaz rány, katetrizaci močového měchýře, event. vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu či nosu, kardiopulmonální resuscitaci.

Lékařská pohotovostní služba – děti a dorost:

Podle aktuálního zdravotního stavu dítěte může lékař po provedení cíleného, resp. kontrolního, vyšetření ordinovat a provést přímo na ambulanci: odběr krve ke stanovení hladiny cukru glukometrem, odběr krve ke stanovení CRP, měření okysličení krve pulsním oxymetrem, měření teploty, krevního tlaku, dechové frekvence, orientační vyšetření moči k chemické analýze, ošetření a převaz rány, otoskopické vyšetření, podání léků nitrožilně, perorálně, inhalačně či rektálně, zavedení periferní kanyly, podání infuze, ošetření a převaz rány, katetrizaci močového měchýře jednorázově, uvolnění prepucia, event. vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu či nosu, kardiopulmonální resuscitaci.