Spektrum péče

Lékařská pohotovostní služba – dospělí:

Poskytujeme vyšetření a ošetření dospělých od 18 let věku s akutními potížemi pouze v ambulanci LPS dospělí. Neprovádíme výjezdovou pohotovostní službu.

Podle aktuálního zdravotního stavu pacienta a jeho potíží může lékař po provedení cíleného, resp. kontrolního vyšetření, ordinovat a provést přímo na ambulanci:

 • odběr krve ke stanovení hladiny cukru glukometrem
 • odběr krve ke stanovení CRP
 • měření okysličení krve pulsním oxymetrem
 • měření teploty, krevního tlaku, dechové frekvence
 • orientační vyšetření moči k chemické analýze
 • ošetření a převaz rány
 • otoskopické vyšetření
 • podání léků nitrožilně, perorálně, inhalačně či rektálně
 • EKG
 • zavedení periferní kanyly, podání infuze
 • katetrizaci močového měchýře
 • event. vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu či nosu
 • kardiopulmonální resuscitaci
 • antigen Covid-19 NADAL

Jiná vyšetření či odběry se zde neprovádějí, a to ani na žádost pacienta.