Ubytování

Najdete nás:

Budova R, Ředitelství – úsek náměstka pro ekonomiku

Ing. Petra Čaplová

asistentka


Informace:

Ubytování ve Správní budově Městské nemocnice Ostrava je určeno ke krátkodobému ubytování rodinným příslušníkům hospitalizovaných pacientů a individuálně dle rozhodnutí vedení nemocnice.

 

dvoulůžkový pokoj – při ubytování 1 osoby

1 osoba / 1 den

800,00 Kč

dvoulůžkový pokoj – při ubytování 2 osob

1 osoba / 1 den

600,00 Kč

 

V ceně za ubytování není započten poplatek z pobytu na území statutárního města Ostravy.

Poplatek činí 35,00 Kč/osoba za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Poplatek bude připočítán k ceně ubytování.