Dětský rehabilitační stacionář (DRS)

Najdete nás:

Ukrajinská 1534/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Najít na mapě

MUDr. Jana Robenková

primářka


MUDr. Jana Robenková
Renáta Nedomová

vrchní sestra


MUDr. Jana Robenková
 
Příjmová kancelář

Dětský rehabilitační stacionář se zabývá komplexní péčí o děti. Zaměřuje se na včasnou diagnostiku patologického motorického vývoje dětí s následnou komplexní péčí v podobě ambulantních rehabilitací nebo formou denního pobytu v rámci předškolní docházky. Našimi klienty jsou především děti vyžadující komplexní rehabilitační péči (rizikoví novorozenci, děti s poúrazovými stavy, vadami páteře, vrozenými vývojovými vadami pohybového aparátu, dětskou mozkovou obrnou, kombinovaným postižením apod.). V rámci komplexního přístupu poskytujeme rovněž péči v oboru klinický logoped a klinický psycholog. V menším rozsahu nabízíme své služby i dospělým pacientům s potížemi, jež lze ovlivnit rehabilitačními postupy.