Dětský rehabilitační stacionář (DRS)

Najdete nás:

Ukrajinská 1534/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Najít na mapě

MUDr. Jana Robenková

primářka


MUDr. Jana Robenková
Renáta Nedomová

vrchní sestra


MUDr. Jana Robenková
 
Příjmová kancelář

Den otevřených dveří 5. 10. 2022

Pozvánka (pdf, 468 kB)

Dětský rehabilitační stacionář se zabývá komplexní péčí o děti. Zaměřuje se na včasnou diagnostiku patologického motorického vývoje dětí s následnou komplexní péčí v podobě ambulantních rehabilitací nebo formou denního pobytu v rámci předškolní docházky. Našimi klienty jsou především děti vyžadující komplexní rehabilitační péči (rizikoví novorozenci, děti s poúrazovými stavy, vadami páteře, vrozenými vývojovými vadami pohybového aparátu, dětskou mozkovou obrnou, kombinovaným postižením apod.). V rámci komplexního přístupu poskytujeme rovněž péči v oboru klinický logoped a klinický psycholog. V menším rozsahu nabízíme své služby i dospělým pacientům s potížemi, jež lze ovlivnit rehabilitačními postupy.