Spolek Želvička

Ptáte se „Proč právě ŽELVIČKA?“ Je to jednoduché. Želvička je malý pohyblivý tvoreček, ale ocitne-li se na zádech, bez cizí pomoci si neví rady. Proto je naším cílem, co nejvíce lidských želviček otočit na nohy.
Spolek Želvička působí při Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě s cílem pomoci handicapovaným dětem.

Cílem je:

 • podpora vybavenosti odbornými pomůckami
 • kontaktovat a sdružit rodiny pečující o postižené dítě, nebýt se svými problémy sami
 • pomoci dětem navazovat nové sociální kontakty
 • naučit děti co největší samostatnosti
 • pomoci vytvořit vzdělávací zařízení, které by navazovalo na činnost v rehabilitačním stacionáři, neboť takové zařízení pro děti chybí

Jak na to:

 • rehabilitací (hippoterapie, canisterapie, kompenzační pomůcky)
 • výchovou (sebeobsluha)
 • vzděláváním (logopedie, muzikoterapie, ergoterapie a zvýšení
 • kvalifikace odborného personálu
 • zájmovou činností (prezentace výrobků dětí na výstavách, zajištění společenských akcí dětí, rodičů a pracovníků), návštěvami kulturních akcí a výletů

A děti?

K tomu, aby dosahovaly sebemenších úspěchů a pokroků, potřebují mnoho věcí a pomůcek, které jsou finančně náročné.

Jak pomoci?

 • věcné dary, služby zdarma (pozvání na kulturní akce, odvozy a svozy, uspořádání dětských párty)
 • darování potřeb na kreslení a malování, papírenské a kancelářské potřeby, reklamní a propagační materiály
 • dárky dětem k různým příležitostem

Můžete pomoci finančně:

a) poštovní poukázkou na adresu:
Spolek Želvička
Ukrajinská 1534
708 00 Ostrava-Poruba

b) na účet spolku Želvička vedený u Raiffeisen banky
č. ú. 1000210002/5500

Dárcům i přispěvovatelům bude vystaveno potvrzení o převzetí dobrovolného daru nebo příjmový doklad sdružení nebo s nimi bude uzavřena smlouva o poskytnutí dobrovolného daru. Částky nad 1.000 Kč lze uplatnit podle úst. § 15 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, jako položku pro snížení daně.

Darovací smlouva vzor ke stažení (docx, 49 kB)


 

Více na: http://oszelvicka.webnode.cz/