Informace pro odbornou veřejnost

Fyzioterapie a ergoterapie funguje v rámci denního pobytu i ambulantně. Nabízíme rehabilitaci dle Bobath konceptu, reflexní terapii dle prof. Vojty, senzorickou integraci, tejpování, měkké techniky a mobilizace, proprioceptivní nervosvalovou facilitaci (PNF), fyzikální terapii, výběr a poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, aj.

Klinická logopedie a klinická psychologie fungují v rámci denního pobytu i ambulantně, zaměřují se na práci s dětskými klienty, podpůrné vedení a edukaci jejich rodin.

Logopedická péče zahrnuje individuální konzultace a terapie při řešení problémů s vývojem řeči a komunikací, nácvik alternativní komunikace, kurzy základů znakového jazyka pro děti v denním pobytu.

Psycholog nabízí diagnostiku dětí s tělesným a kombinovaným postižením, opožděním vývoje, projevy hyperaktivity, podezřením na poruchy autistického spektra aj. Poskytuje poradenství ohledně výchovy, rodinných potíží, vztahových a emočních problémů dítěte. V případě potřeby nabízí podpůrnou terapeutickou činnost.