Pohotovost

Směrnice Ministerstva zdravotnictví, která vymezuje minimální standardy pro Lékařskou pohotovostní službu, stanoví:

1. Lékařská pohotovostní služba (LPS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům a v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo vzniku, popř. zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu.

2. LPS je veřejnou službou.

3. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Na LPS ošetřujeme, dle podmínek bodu uvedených v bodě 1., i pacienty, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni dostavit se ke svému praktickému lékaři. Dále ošetřujeme samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny, včetně cizích státních příslušníků.