Poděkování a vaše názory

Mgr. Olga Hasáková, MBA

Oddělení kvality


Své dopisy adresujte:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení kvality
Mgr. Olga Hasáková, MBA
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

Informace:

Jste spokojeni s poskytnutou zdravotní péčí, zaujala vás léčebná metoda, líbil se vám přístup ošetřujícího personálu, chcete někoho pochválit? Máte naopak kritické připomínky, něco se Vám nelíbí? Myslíte si, že vaše názory, doporučení, připomínky mohou ovlivnit kvalitu ošetřovatelské péče?

NENECHÁVEJTE SI SVÉ NÁZORY PRO SEBE!

Poděkování zveřejňujeme na stránkách nemocničního Zpravodaje, na webových stránkách a facebooku.