Poděkování

Geriatrie, stanice D

Byla jsem hospitalizovaná na lůžkové stanici D a byla jsem moc spokojená. Chválím personál – hodní, mílí, ochotní, no prostě profíci na svém místě.
Děkuji celému kolektivu.

Marie Š.

Infuzní stacionář

Moc děkuji za milý a příjemný přístup sestřiček. Ještě jsem se s tak hezkým přístupem nesetkala.
Děkuji moc.

L.

Poděkování primáři MUDr. Janu Šmídovi a jeho kolegům

Dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím poděkováním. Ve dnech 11. 1. a 12. 1. 2023 jsem navštívil gastroenterologickou ambulanci Vaší nemocnice, kde jsem absolvoval sérii vyšetření. Rád bych tímto ocenil skvělou práci zdravotní sestry a mého ošetřujícího lékaře, pana primáře MUDr. Jana Šmída, který vystupoval po odborné stránce naprosto profesionálně. Především mě však oslovil jeho empatický přístup a lidsky velice přívětivé jednání ve vztahu ke mně i k ostatním pacientům (úsměv, podání ruky, neformální rozhovor). Velmi si této pozitivní zkušenosti se zaměstnanci Vaší nemocnice vážím, a to zejména proto, že takový přístup ve zdravotnictví dnes zdaleka není samozřejmostí.

Petr M.

LDN, stanice B

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům oddělení, lékařům za obětavou práci. Jsem spokojená s přístupem i obětavostí k pacientům.

Lenka K.

Gynekologie

Chtěla bych touto cestou poděkovat za milý a profesionální přístup během mé hospitalizace na gynekologickém oddělení. Velmi chválím péči a profesionalitu sestřičky Evy Bláhové z gynekologické JIP. Je úžasná, dokáže si poradit s každou situací. Pracuje s radostí a láskou, působila na mě velmi pozitivně a jde vidět, že své práci opravdu rozumí. Ještě jednou veliké díky za její péči. Samozřejmě děkuji také ostatním sestřičkám z JIP, všechny jsou úžasné. Mé veliké díky patří také sálové sestřičce Lence Gromanové, za asistenci u mé operace a také za to, že stála po mém boku a dodala mi energii. Děkuji také všem sestřičkám a lékařům z gynekologického oddělení. Cítila jsem se tam velmi dobře.

Pavlína T.

Centrálního příjem s Emergency – Interní ambulance

Dne 10. 2. 2023 jsem byla vyšetřena pro podezření plicní embolie, která se na štěstí nepotvrdila. Tato situace byla pro mne velmi stresující, neboť od dětství trpím syndromem bílých plášťů. Chtěla bych moc poděkovat celému týmu, který v tuto dobu sloužil za nesmírně laskavý a lidský přístup k mé osobě, potažmo všem pacientům. Tímto přístupem mi velmi ulehčil celý proces vyšetření.  Ještě jednou velmi děkuji a hluboce si vážím Vaší práce.

Eva K.

Neurochirurgie

Dovolte mi touto cestou poděkovat MUDr. Marku Macejkovi a zdravotním sestřičkám z ambulance neurochirurgie za velmi lidský přístup, vysvětlení operačního zákroku a dalších náležitostí. Doprovázela jsem babičku, kterou čeká operace v březnu, a obě nás přístup výše jmenovaných potěšil.

Nikola M. a Marie K.

Chirurgie a úrazová chirurgie, stanice C

Chtěl bych tímto poděkovat celému personálu chirurgie – lůžková stanice C, primáři MUDr. Ondřeji Strnadelovi, staničnímu lékaři MUDr. Miroslavu Květenskému a všem sestřičkám na oddělení za příkladnou péči před i po mé operaci v lednu 2023.

Jiří P.

Kardiologie, stanice H

Chtěla bych touto cestou poděkovat za vzornou péči lékařům a sestřičkám oddělení Kardiologie H, kde jsem byla léčena 8.–13. 1. 2023. Jako bývalá zdravotní sestra obdivuji jejich nasazení, trpělivost a laskavost při neuvěřitelném pracovním vytížení.

Karla L., Stará Ves nad Ondřejnicí

Neurologie JIP

Rád bych touto formou poděkoval týmu JIP Neurologie za záchranu, po aplikaci injekce mi bylo zle a byl jsem více než 24 hodin v bezvědomí. Děkuji proto touto formou za záchranu a pomoc týmu z JIP Neurologie a příjmu, kteří mi i přes nedostatek informací dokázali pomoci.

Juraj P.

Dětské lékařství

Chtěla bych vyjádřit velké poděkování Příjmové ambulanci Dětského lékařství. V neděli 22. 1. 2023 ve 23:00 hod. jsme se svou dcerou byli nuceni přijet k vám na oddělení, od začátku milý přístup. I přes upozornění, že máte akutní příjem, se nás okamžitě ujala sestřička z oddělení. Moc chci poděkovat MUDr. Veronice Lischkové a sestřičce Blance Čebíkové. Děkujeme za váš odborný a skvělý lidský přístup.

Jana F.

Urologie

Děkuji vrchní sestře Mgr. Šárce Ličkové a celému ošetřovatelskému týmu, včetně lékařů, za profesionální a empatický přístup při péči o mého tchána pana Helmuta P., který byl hospitalizován na urologii od 30. 12. 2022 do 9. 1. 2023. Oceňujeme nejen přístup personálu, ale také velice příjemné, pěkné prostředí, tj. komfort a soukromí na pokoji.

Taťána P.

Ortopedie

Musím přiznat, že po mnohokrát, co jsem byl pacientem na lůžkovém oddělení, jsem nebyl tak spokojen s personálem. Jejich ochota, preciznost, spolehlivost, musím uznat, je obdivuhodná, klobouk dolů. Chtěl bych touto cestou pochválit i nemocniční kuchyň. Ještě nikdy jsem se v nemocnici tak dobře nenajedl. Děkuji všem za jejich práci.

F.