Dotace a programy Evropské unie

IROP podpořené projekty:

Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku Městské nemocnice Ostrava, p.o. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001602

Předmětem projektu „Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku Městské nemocnice Ostrava, p.o.“ je modernizace přístrojového vybavení v Městské nemocnici Ostrava, p.o. Stávající vybavení oddělení v rámci navazující péče bude obnoveno a doplněno o moderní přístrojové vybavení pro včasnou diagnostiku, pro kvalitní a bezpečnou léčbu, pro maximální péči o hospitalizované pacienty a pro moderní a efektivní rehabilitaci. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti péče o pacienty i zkvalitnění poskytované léčby v nemocnici. Výsledkem projektu je tedy nákup nového přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o. v hodnotě 87 372 159 Kč, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora z EU.
 

Klinický informační systém, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005181

Předmětem projektu je pořízení a implementace nového IS do ICT prostředí Městské nemocnice Ostrava. Vlivem projektu dojde ke komplexní elektronizaci zdravotnických dat a jejich procesů včetně budoucího možného návazného napojení na další IS nejen v rámci nemocnice, ale příp. i ostatních nemocnic ČR.
 

Sdílení zdravotnické obrazové medicíny, zavedení služeb eHealth a podpora telemedicíny, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006387

„Cílem projektu je dosáhnout vysoké kvality zdravotnických služeb koordinovaným propojením, bezpečnou archivací dokumentace, sdílením informací a obrazových dat a zvýšit tak efektivitu a transparentnost poskytovaných služeb.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU v rámci Integrovaného operačního programu.“

 

Kybernetická bezpečnost v Městské nemocnici Ostrava, p.o., CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006948

„Cílem projektu bylo zabezpečit ostatní informační systémy, které nespadají pod KII/VIS/ISZS, které žadatel, Městská Nemocnice Ostrava, p. o. , spravuje. Tohoto cíle bylo dosaženo v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Výsledkem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti v nemocnici.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU v rámci Integrovaného operačního programu.“

 

Logolink REACT EU

REACT EU – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty v MNO, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016666

Projekt Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty v MNO je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Předmětem projektu je obnova a modernizace přístrojového a lůžkového vybavení pro péči o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními.
Stávající vybavení, které je zastaralé a často za hranicí své životnosti, bude nahrazeno a rozšířeno o moderní přístrojové vybavení pro včasnou diagnostiku, pro kvalitní a bezpečnou léčbu pacientů Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. Projekt jednoznačně přispěje k posílení odolnosti nemocnice s ohledem na potenciální hrozby."

 

REACT EU – Rozvoj, modernizace a posílení vybavení Městské nemocnice Ostrava, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016275

Projekt Rozvoj, modernizace a posílení vybavení Městské nemocnice Ostrava je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

„Předkládaný projekt se zaměřuje především na modernizaci a rozšíření diagnostického přístrojového vybavení radiologického oddělení, dále pak na pořízení anesteziologických přístrojů a monitorů životních funkcí, modernizaci přístrojového vybavení oddělení gynekologie, endoskopického vybavení a sterilizátorů. Realizací projektu dojde k posílení odolnosti nemocnice a udržení její funkčnosti obzvláště při potencionálních hrozbách."