Dotace a programy Evropské unie

IROP podpořené projekty:

Digitalizace a ukládání dat a aktualizace informačního systému Microsoft Dynamics NAV v Městské Nemocnici Ostrava, p. o., CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005447

Klinický informační systém, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005181

Sdílení zdravotnické obrazové medicíny, zavedení služeb eHealth a podpora telemedicíny, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006387

Kybernetická bezpečnost v Městské nemocnici Ostrava, p.o., CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006948

„Cílem projektu bylo zabezpečit ostatní informační systémy, které nespadají pod KII/VIS/ISZS, které žadatel, Městská Nemocnice Ostrava, p. o. , spravuje. Tohoto cíle bylo dosaženo v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Výsledkem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti v nemocnici.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU v rámci Integrovaného operačního programu.“

Objednávkový a vyvolávací systém v MNO, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006437

Operační program Zaměstnanost (pdf, 260 kB)

Projekt

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KLINICKÝCH FARMACEUTŮ

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007879

Cílem projektu je podpořit specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie a připravit samostatně pracující specialisty, kteří jsou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněni samostatně poskytovat klinickofarmaceutickou péči.

Realizátor projektu: IPVZ – projekt je realizován v období od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2022

Operační program Životní prostředí

Tematické výzvy 2019, Zelená pro Ostravu

Název projektu: Zakrytí stání pro nádoby na odpad a výsadba květin v areálu MNOF

Logo OZO