Spektrum péče

Psychiatrické ambulance

 • léčebná a preventivní péče
 • komplexní vyšetření psychiatrem
 • dispenzarizace pacientů
 • edukace pacientů i rodinných příslušníků
 • poradenství
 • individuální psychoterapie
 • vyšetření alkotestem Dräger
 • podávání Antabusu
 • odběry biologického materiálu na toxikologické vyšetření – moč
 • specializovaná ambulance pro léčbu závislosti

Psychologická ambulance

 • psychoterapie individuální
 • komplexní psychologické vyšetření
 • specifická psychologická intervence
 • krizová intervence
 • psychodiagnostika
 • poradenství s obsáhlým preventivně-psychohygienickým zaměřením

Protialkoholní záchytná stanice

Provádí detoxifikaci indikovaných alkoholizovaných osob.

 • odběry biologického materiálu na toxikologické vyšetření moče pro potřeby PČR a podniků se sídlem v Ostravě
 • odběr krve na alkohol pro potřeby PČR, podniků se sídlem v Ostravě

 

Zajišťujeme Psychiatrickou první pomoc. Ve všední dny od 16:00 do 06:30 hod. Soboty, neděle, svátky nepřetržitě.