Spektrum péče

Oddělení centrální sterilizace (OCS) provádí předsterilizační přípravu v mycích automatech a sterilizaci sterilizátorech v souladu s doporučením výrobce zdravotnického prostředku (ZP) a v souladu s platnou legislativou ČR.

Předsterilizační příprava je souborem činností pro ošetření zdravotnických prostředků předcházející vlastnímu procesu sterilizace. Skládá se z dekontaminace, mechanické očisty, kontroly funkčnosti a kvality nástroje, ošetření a balení. Jejím výsledkem je čistý, suchý, funkční a zabalený ZP určený ke sterilizaci.

Sterilizace je proces, který vede k usmrcování všech mikroorganismů schopných rozmnožování včetně spor, k nezvratné inaktivaci virů a k usmrcení významných červů a jejich vajíček.
V naší nemocnici máme k dispozici parní a plazmovou sterilizaci.

Parní sterilizace – slouží ke sterilizaci termostabilních ZP. Sterilizačním médiem je nasycená vodní pára, která předává tepelnou energii. Sterilizačním agens je kondenzát nasycené vodní páry. Jedná se o mokrý sterilizační proces.

Plazmová sterilizace – slouží ke sterilizaci termolabilních ZP určených k opakovanému použití. Sterilizačním médiem je 85% peroxid vodíku. Sterilizačním agens je nízkoteplotní plazma, která vzniká ve vysokém vakuu z peroxidu vodíku. Jedná se o suchý sterilizační proces v prostředí vysokofrekvenčního elektromagnetického pole.