Spektrum péče

Systematické hodnocení medikace hospitalizovaných pacientů vybraných oddělení

Edukace pacientů za hospitalizace

Tvorba systémových farmakoterapeutických doporučení

Interpretace plazmatických koncentrací vybraných léčiv

Hlášení nežádoucích účinků léčiv na SÚKL

Konzultační služba pro veřejnost v rámci lékového poradenství

Konziliární služby pro lékaře

Telefonické konziliární služby externím lékařům

Edukace zdravotnického personálu v oblasti farmakoterapie

Stáže pro farmaceuty se zájmem o obor