Informace pro pacienty

Široké veřejnosti nabízíme vysoce specializovanou konzultační službu v oblasti lékového poradenství. Hodnotíme především lékové interakce, dávkování, způsob užívání a případné projevy nežádoucích účinků léčiv.

Výstupem konzultace je odborná zpráva pro lékaře. Veškeré změny v medikaci může provést pouze lékař! Tato služba je zdarma a je nutno se na ni předem objednat e-mailem: klinfarm@mnof.cz. Žádanka od lékaře na farmakoterapeutickou konzultaci je vítána, není však podmínkou.

Na konzultaci je třeba přinést seznam všech aktuálně užívaných léčiv a doplňků stravy s rozpisem dávkování (ideálně spolu s léky v originálním balení). Pokud má pacient k dispozici, měl by donést i výsledky posledních ambulantních vyšetření, včetně těch laboratorních.


Upozornění: Na dotazy na dostupnost a ceny léčiv vám nedokážeme odpovědět. K těmto informacím nemáme přístup, děkujeme.