Spektrum péče

  • provádí zpracování bioptických vzorků, tedy histologická, cytologická, imunohistologická vyšetření a provádí i peroperační biopsii pomocí zmrazených řezů – orientační metoda napomáhající operatérovi v rozhodování o dalším postupu v průběhu výkonu
  • provádí patologické anatomické pitvy s následným zpracováním autoptických vzorků
  • poskytujeme konzultace nálezů s ošetřujícími lékaři – klinicko-patologické semináře
  • své služby poskytuje všem klinickým oddělením a ambulancím MNO, ale zajišťuje vyšetření pro externí odborné lékaře a jiná zdravotnická zařízení
  • má pro všechna vyšetření, která laboratoř provádí, zavedený systém interní a externí kontroly kvality. Interní kontrola kvality je prováděna denně, má stanovenou frekvenci, kritéria a způsob hodnocení a také postup při neúspěchu. Externí hodnocení kvality (EHK) se provádí několikrát ročně. Dodavatelem jednotlivých cyklů je firma SEKK, s.r.o. Úspěšným absolvováním získává laboratoř Certifikáty, které jsou v laboratoři uloženy a jsou na požádání k dispozici.