Informace pro odbornou veřejnost

Pozvánka

Městská nemocnice Ostrava – oddělení Patologie a Společnost českých patologů ČLS JEP Vás srdečně zvou na:

Odborný Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů 6. 12. 2023 v malé jídelně v areálu Městské nemocnice Ostrava, 2. patro

Tato akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Garantem akce je primářka oddělení Patologie MNO MUDr. Zuzana Gattnarová.

Seminář je ohodnocen 6 kredity, dle platných legislativních předpisů.

Na akci se není nutno předem přihlašovat a není vyžadován účastnický poplatek.

Kontakt pro případné  či zaslání hodnocení:
vedoucí zdravotní laborantka
Mgr. Daniela Indrová
tel.: 596 194 392
e-mail: daniela.indrova@mnof.cz

Odkaz pro prohlížení prezentovaných případů naleznete na adrese:
https://nzconnect.mnof.cz

Postup:

  • po kliknutí na odkaz se přihlásit jako host (kliknout na: continue as a guest)
  • poté kliknout na ikonu s názvem: view
Program a kompletní informace naleznete v pozvánce (pdf, 497, kB)