Spektrum péče

Jednotka intenzivní péče

Je vybavena 8 resuscitačními lůžky, moderními monitorovacími přístroji a přístroji pro umělou plicní ventilaci.

Péče je zaměřena na:

 • léčbu život ohrožujících stavů při primárním neurologickém postižení
 • monitorování životně důležitých funkcí
 • léčbu poruch životně důležitých funkcí
 • intenzivní péči u pacientů po cévních mozkových příhodách v rámci Iktového centra v souvislosti s neurointervenčními zákroky,
 • péči o pacienta po angiografickém vyšetření mozkových cév
 • stabilizované pacienty po neurochirurgických operacích
 • léčbu epileptických stavů
 • neuroinfekce před přeložením pacienta na infekční kliniku
 • stabilizace pacientů ve vegetativním stavu

Na obou stanicích je poskytována komplexní neurologická péče pro všechny základní neurologické diagnózy:

 • problematika cévních onemocnění CNS je řešena v rámci Iktového centra, které spolupracuje se sonografickou laboratoří, neuroradiologickým týmem Radiologie a zobrazovacích metod, psychologem, logopedem a pracovištěm Rehabilitace a fyzikální medicíny
 • vertebrogenní problematika je řešena ve spolupráci s pracovištěm Radiologie a zobrazovacích metod, Neurochirurgie a pracovištěm Rehabilitace a fyzikální medicíny
 • základní diagnostika demyelinizačních onemocněnílikvorologie využívá Evokovaných potenciálů (MEP, SSEP, BERA, VEP)
 • v diagnostice Epilepsiezáchvatovitých stavů jsou využivány EEG laboratoře a videomonitoring
 • v diagnostice postižení periferních nervů, poruch nervosvalového přenosu a svalového postižení je využívaná EMG a biochemické laboratoře
 • diagnostika demencí a neurodegenerativních onemocnění probíhá ve spolupráci s psychologickou laboratoří
 • bolesti hlavy a neuralgická onemocnění jsou řešena ve spolupráci s Ambulancí pro léčbu bolesti a v Poradně pro terapii bolestí hlavy, která je určená pro pacienty s migrénou a jinými závažnými typy bolestí hlavy, u kterých došlo k selhání jedné či více preventivních terapií
 • diagnostika a léčba neuroonkologických onemocnění je řešena ve spolupráci s pracovištěm Klinické onkologie a Neurochirurgie
 • otravy kysličníkem uhelnatým jsou řešeny ve spolupráci s  Centrem hyperbarické medicíny
 • psychosomatická onemocnění jsou řešena ve spolupráci s klinickým psychologem a pracovištěm Psychiatrie. V případě diagnostiky neurogenních tetanií je provedeno EMG vyšetření.