Lůžková část

Stanice A

Kontakt na sesternu: 596 192 235

Stanice zajišťuje diagnostiku a léčbu u pacientů s akutními algickými syndromy páteře, degenerativní onemocnění páteře, degenerativní onemocnění mozku, cévní a nádorová onemocnění mozku, křečové stavy a další neurologická onemocnění.

Stanice B

Kontakt na sesternu: 596 192 275

Stanice zajišťuje diagnostiku a léčbu u pacientů s akutními algickými syndromy páteře, degenerativní onemocnění páteře, degenerativní onemocnění mozku, cévní a nádorová onemocnění mozku, křečové stavy a další neurologická onemocnění.

Oddělení disponuje 1 nadstandardním pokojem (stanice A). Je vybaven lednicí, varnou konvicí, sprchou, toaletou, LCD televizorem s digitálním příjmem TV signálu, přípojkou internetu a vlastní telefonní linkou. Poplatek činí 700 Kč/den + telefonní hovory.

Pokoj má výhodu ve větší podlahové ploše, proto je možno s nemocným ubytovat také rodinného příslušníka.

Cena za doprovod: ubytování 500 Kč + 240 Kč za celodenní stravu, cena celkem činí 575 Kč/den

Cena za celodenní stravu (bez noclehu – jednodenní pobyt) činí 240 Kč/den

Návštěvy na nadstandardních pokojích Městské nemocnice Ostrava jsou časově neomezené.

Stanice JIP

Kontakt na sesternu: 596 193 674, 596 193 676

Jednotka intenzivní péče a iktová jednotka zajišťuje péči o pacienty v rámci cévního programu, diagnostiku a léčbu CMP v akutním stádiu, dále péči o akutní stádia křečových stavů, diagnostiku a léčbu mozkových nádorů, poúrazové a pooperační stavy, poruchy vědomí, vigilní kóma – apalický syndrom, otravy kysličníkem uhelnatým a další onemocnění a stavy vyžadující pobyt v hyperbarické komoře.

V rámci cévního programu ve spolupráci s rentgenovým pracovištěm hospitalizujeme pacienty po provedení celkové či lokální trombolýzy a mechanické rekanalizaci mozkových cév, včetně plánovaných výkonů na mozkových a krčních cévách.

Úzce spolupracujeme s JIP neurochirurgického pracoviště, zejména v problematice léčby mozkových krvácení a kraniocerebrálních poranění.

Péče je poskytována na 8 lůžkách. Všechna jsou vybavena moderním monitorovacím systémem a další technikou potřebnou pro poskytování kvalitní neurointenzivní péče včetně možnosti kontinuální monitorace EEG 4kanálovým modulem. Stanice je vybavena 5 mobilními přístroji pro umělou plicní ventilaci, včetně možnosti dlouhodobé ventilace. Zajišťujeme invazivní i neinvazivní ventilaci.