Spektrum péče

 • spolupráce s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky nelékařských profesí podílejícími se na péči o klienta
 • poskytování základního sociálně právního poradenství
 • pomoc při zajišťování zdravotních služeb (agentury domácí ošetřovatelské péče, odesílání žádostí a umisťování klientů do léčeben dlouhodobě nemocných, hospiců aj.)
 • pomoc při zajišťování sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, stacionáře, denní centrum, noclehárna, domov pro seniory, umístění do Domu sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava aj.)
 • výkon sociálně-právní ochrany dětí (pomoc matkám po porodu se zajištěním následné péče o dítě po propuštění, zajištění péče o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc aj.)
 • zajišťování ošacení
 • zajišťování ubytování osobám bez domova
 • pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek (WC židle, polohovací postele, vozíky aj.)
 • zajišťování doručení složenky nebo důchodu (možno zajistit po 1 měsíci hospitalizace na žádost pacienta), pomoc při vyřizování žádosti o zvláštního příjemce důchodu
 • jednání s úřady a institucemi
 • zajišťování pohřbení osamělých klientů