Informace pro odbornou veřejnost

Sociální pracovnice se pravidelně účastní Komunitního plánování města Ostravy v pracovních skupinách Senioři a Občané ohrožení sociálním vyloučením, jsou členy Týmu pro oběti trestných činů.

V rámci odborných praxí studentů vysokých škol a vyšších odborných škol se podílejí na odborné praktické přípravě studentů, kterým umožňují vykonávat praxi na svých pracovištích.