Spektrum péče

Lůžková část:

Lůžková stanice A – velké děti: hospitalizace dětí ve věku od 6 do 18 let, v mimořádných případech i dětí mladších 6 let. Oddělení má kapacitu 10 lůžek, děti jsou hospitalizovány na dvoulůžkových pokojích. 3 pokoje jsou určeny k hospitalizaci doprovodu dítěte.

Lůžková stanice A – malé děti: hospitalizace dětí od 1 měsíce do 6 let, v mimořádných případech i děti starší 6 let. Oddělení má kapacitu 14 lůžek, 10 lůžek je určeno k hospitalizaci doprovodu dítěte. Pokoje jsou převážně dvoulůžkové.

Oddělení malých a velkých dětí zajišťuje komplexní péči o dětského pacienta s interním a/nebo chirurgickým onemocněním, zabezpečuje předoperační a pooperační péči, sledování dítěte po celkové anestesii atd. Součástí pracovního týmu je fyzioterapeut, pedagog, herní terapeut, sociální pracovnice, dobrovolníci ADRA. Spolupracuje s nadacemi Klíček, Chance4childern, Křižovatka, LA VIDA LOCA, Nedoklubko, Jonášek a dalšími organizacemi.

Jednotka intenzivní péče 1 – kojenci a děti: hospitalizace dětí od 1 měsíce do 18 let. Na 6 lůžkách jsou ošetřováni pacienti, kteří vyžadují vyšší stupeň lékařské a ošetřovatelské péče, děti po operacích, u kterých hrozí/nebo došlo k selhání životních funkcí. Stanice je vybavena moderními přístroji – monitory, infuzní dávkovače, přístroje k umělé plicní ventilaci, polohovací pomůcky atd. Ve specializovaných případech (např. u dětí ve vigilním kómatu, s poškozením mozku, onkologičtí pacienti, polytraumata atd.) pracoviště poskytuje komplexní resuscitačně-ošetřovatelskou péči konceptem bazální stimulace a úzce spolupracuje s Centrem hyperbarické medicíny MNO.

Jednotka intenzivní péče 2 – novorozenci: Oddělení JIP 2 má 6 lůžek a navazuje na lůžkovou stanici B pro novorozence s 10 lůžky pro maminky a jejich miminka. Oddělení má statut Centra intermediární péče v neonatologii – jedná se o jediné akreditované pracoviště Moravskoslezského kraje. Poskytuje celý rozsah neonatální intenzívní péče novorozencům narozeným od 31. týdne těhotenství. Oddělení je vybaveno moderní technikou – inkubátory, vyhřívací lůžka, přístroje pro fototerapii (léčba novorozenecké žloutenky), ventilační přístroje, polohovací pomůcky. Podporujeme časný kontakt maminky a jejího miminka. Erudovaná dětská fyzioterapeutka dochází denně na oddělení a zacvičuje spolu se sestřičkami maminky v manipulaci s dítětem, tzv. handlingu (koupání, přebalování, zvedání z podložky atd.). Díky novorozeneckému oddělení je nositelem titulu Baby Friendly Hospital uděleného WHO a UNICEF.

Lůžková stanice B – fyziologičtí novorozenci: Novorozenecké oddělení má kapacitu 18 lůžek. Poskytuje v prvních dnech po narození péči fyziologickým novorozencům a jejich maminkám. Provádíme plný rozsah doporučených screeningových vyšetření – krevní odběry z patičky dítěte (dědičné poruchy metabolismu), vyšetření ledvin, kyčlí, červený reflex (oči), otoakustické emise (sluch) a vyšetření pulzací cév v třísle. Oddělení je nositelem titulu Baby Friendly Hospital uděleného WHO a UNICEF. Poskytujeme laktační poradenství.

Oddělení Dětského lékařství spolupracuje s dětskou fyzioterapeutkou, která v indikovaných případech provádí rehabilitační cvičení u hospitalizovaných dětí.

Ambulantní trakt:

Endokrinologická ambulance: komplexní péče o děti s endokrinologickými poruchami – onemocnění štítné žlázy, poruchy růstu a puberty, poruchy výživy, obezita. Provádíme specializované odběry krve k vyšetření hladin hormonů, zátěžové testy atd. Pracoviště se specializuje v péči o děti s diabetes mellitus (cukrovka). Zajišťuje terapii a edukaci dětí a rodičů ohledně výživy a režimu diabetika. Od roku 2017 přidělen Českou diabetologickou společností statut Dětského diabetologického centra. V terapii se využívají nejmodernější prostředky, zavádíme inzulínové pumpy, senzory ke kontinuálnímu měření glykémie atd. Od roku 2018 nově provádíme sonografické vyšetření štítné žlázy pomocí moderního ultrazvukového přístroje.

Gastroenterologická ambulance: péče o děti v oblasti gastroenterologie a výživy, úzká spolupráce s odborníky interního a radiologického oddělení. Sledování dětí s bolestmi břicha, s onemocněním jater, žlučníku, slinivky břišní, střev, s poruchami tukového metabolismu, s potravinovými alergiemi atd. Provádíme podrobná laboratorní vyšetření – odběry krve, stolice, dechové testy (vyšetření Helicobacter pylori). Doplňujeme sonografické vyšetření (ultrazvuk), v indikovaných případech endoskopická vyšetření (vyšetření žaludku a střev), Ph-metrie (vyšetření gastroesofageálního refluxu).

Kardiologická ambulance: sledování dětí s onemocněním srdce. Provádíme klinické kardiologického vyšetření, EKG a echokardiografické ultrazvukové vyšetření srdce, EKG HOLTER (24hodinové monitorování EKG), TK Holter (24hodinové monitorování krevního tlaku), klidové EKG u sportovců.

Nefrologická ambulance: sledování dětí s onemocněním ledvin a močových cest, zejména s nočním pomočováním, inkontinencí (únik moče), záněty ledvin a močových cest, vrozenými vadami ledvin a močových cest. Provádíme ultrazvukové vyšetření ledvin, 24hodinové měření krevního tlaku (ABPM). Provádíme léčbu enuretickým alarmem (tento přístroj vám zapůjčíme domů na celou dobu terapie). V naší ambulanci sledujeme novorozence s pozitivním nálezem na ultrazvukovém screeningovém vyšetření ledvin prováděném po porodu. Spolupracujeme s dětskou urologií FN Olomouc, dispenzarizujeme děti po urologických operacích.

Neurologická ambulance: poskytujeme péči dětem s neurologickými potížemi – bolesti hlavy, epilepsie, ADHD, pervazivní vývojové poruchy (autismus), genetická onemocnění, demyelinizační choroby, vertebrogenní obtíže atd. Sledujeme a hodnotíme psychomotorický vývoj rizikových novorozenců a kojenců. Provádíme ultrazvukové vyšetření mozku, EEG (elektroencefalografie), ve spolupráci s radiologií CT, MR, MRA mozku a míchy.

Příjmová ambulance: příjem dětí a jejich doprovodů (rodiče, prarodiče, pěstouni…) k hospitalizaci, ambulantní kontroly dětí po propuštění z nemocnice, objednávání dětí k hospitalizaci a k operačním výkonům

Psychologická ambulance: provádění psychologického vyšetření u ambulantních a hospitalizovaných dětí

Pulmologická ambulance: sledování dětíakutními i chronickými onemocněními horních a dolních cest dýchacích, plic, asthma bronchiale, děti po hrudních operacích atd. Provádění spirometrického vyšetření, úzká spolupráce s radiologií (RTG, CT, HR-CT atd.). Spolupráce s fyzioterapeuty při aplikaci dechové rehabilitace. Ambulance je součástí Centra pro předpis asistenta kašle (cough assist).

Sonografická ambulance: ultrazvuková vyšetření ambulantních i hospitalizovaných dětí – vyšetření mozku, orgánů dutiny břišní, ledvin, podkožních útvarů, lymfatických uzlin atd.

Pracoviště Dětského lékařství je součástí MNO Ostrava s veškerým spektrem konsiliárních a vyšetřovacích možností a kapacit vycházejících z možností spolupráce s odborníky jiných oborů pečujících o dětské pacienty (např. Chirurgie a úrazové chirurgie, Ortopedie, Otorinolaryngologie, Dermatovenerologie, Oftalmologie).