Anketa o NEJ zdravotní sestru MSK 2022 má své vítězky

09. 10. 2022

Vážíme si vaší práce i práce všech vašich kolegů. Děkujeme. Tato slova se nesla slavnostním vyhlášením výsledků ankety Moravskoslezská SESTRA roku 2022. Sedmý ročník ankety, která chce vyzdvihnout a poděkovat za každodenní práci všem, kdo se starají o naše zdraví a životy, vyvrcholil na slavnostním galavečeru 6. října v aule VŠB-TUO. Městskou nemocnici ve finále v kategorii ambulantní sestra reprezentovala Jitka Navrkalová z ORL.

„Anketu pořádáme od roku 2015. Mohlo by se zdát, že se neustále opakujeme, ale my opravdu chceme, aby alespoň jednou ročně nahlas zaznělo poděkování našim zdravotníkům. Zaslouží si, abychom veřejně sdělili, jak je pro nás práce zdravotnického personálu důležitá a jak moc si jí vážíme,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který nad sedmým ročníkem ankety spolu s ministrem zdravotnictví a prezidentkou asociace sester převzal záštitu.

Stejně jako v předchozích ročnících mohli v pěti kategoriích nominovat své kolegy a kolegyně zástupci všech zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji. Odborná porota pak v každé kategorii z nominací vybrala tři finalisty. O vítězce či vítězi šesté kategorie – Sestra veřejnosti rozhodovali obyvatelé regionu.

Cenu Moravskoslezská SESTRA roku 2022 si odnesly: V kategorii sestra u lůžka Renáta Bednárková z ARO krnovské nemocnice, v kategorii ambulantní sestra Michaela Škrobánková ze Slezské nemocnice v Opavě, Hana Komárková ze Slezské nemocnice v Opavě získala ocenění za paliativní péči a v oboru porodnictví byla oceněna porodní asistentka Marie Volková z Nemocnice Agel Podhorská, a.s. Ocenění za celoživotní práci patří Jaroslavě Kuzníkové z Karvinské hornické nemocnice. Vítězkou kategorie Sestra veřejnosti se stala Renáta Bednárková.

„Jsem rád, že můžeme touto anketou poděkovat našim zdravotníkům. Ještě více mě ale těší, že jejich práci rok od roku oceňuje víc a více našich spoluobčanů, kteří se zapojují do hlasování o sestru veřejnosti. Věřím, že i tímto způsobem zvyšujeme společenskou prestiž této profese a byl bych rád, kdybychom i zvýšili zájem mladých lidí o toto nenahraditelné povolání,“ doplnil náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Jitka Navrkalová pracuje v MNO od roku 1990. Je  „Fifejďačkou“ do morku kostí. Je velice přátelská a komunikativní, klidně obětuje své pohodlí a čas ve prospěch ostatních. Jitka se nevzdává, rezignaci a lhostejnost nemá ve své DNA, je velice zkušenou sestrou ve svém oboru, svými kolegy je vnímána jako vzor. Její pacienti ji vnímají jako báječnou sestru s laskavým přístupem a pomocnou rukou. Jitka je nejen zkušená sestra, ale také velice obětavý člověk, ochotný pomáhat i ve svém volném čase. Od roku 2014 je dobrovolníkem v paliativní péči Hospice sv. Lukáše, kam dochází vypomáhat onkologicky nemocným. Zkušenosti z těchto aktivit se snaží využít i ve své práci. Rozhodla se pomáhat pacientům s onkologickým onemocněním hlavy a krku, kterým hrozí ztráta hlasu tak, aby byli připraveni na tuto skutečnost i po sociální stránce. Jitka je výjimečná svým opravdovým lidstvím, které hoří pro ostatní.“

 

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie