Chřipka Spalničky

31. 01. 2019

Vážení pacienti, návštěvníci,
na základě informací Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě Vás prostřednictvím přiložených letáků chceme informovat

Chřipka Spalničky