Dětský rehabilitační stacionář má za sebou další kurz NDT Basic Bobath

13. 06. 2022

Dvacet čtyři fyzioterapeutů a ergoterapeutů z České republiky a Slovenska v květnu úspěšně ukončilo kurz NDT Basic Bobath, jediný akreditovaný kurz tohoto konceptu pro děti v České republice. Zahájen byl vloni na podzim v Dětském rehabilitačním stacionáři, který patří pod Městskou nemocnici Ostrava, probíhal pod záštitou České asociace dětských Bobath terapeutů (ČADBT). V současné době je asociací proškoleno již 239 lékařů, fyzioterapeutů, logopedů a ergoterapeutů.

Bobath koncept se zabývá terapií dětí s kombinovaným postižením, genetickými a metabolickými vadami, vrozenými vývojovými poruchami apod. Je to komplexní přístup, ve středu jeho zájmu stojí dítě a rodina a řeší jak hrubou, tak i jemnou motoriku, sebesycení, řeč, kognici, sociální souvislosti, vybavení pomůckami a v neposlední řadě psychologickou pomoc rodinám.

Celý kurz je velmi úzce spjat s naším Dětským rehabilitačním stacionářem (DRS). Hlavním lektorem kurzu byla již počtvrté fyzioterapeutka a Bobath lektorka Olga Večeřová, s teoretickou částí účastníky odborně seznámila doktorka Jana Švandová. Týden věnovaný logopedii vedla zkušená Bobath lektorka a skvělá logopedka Anna Kejíková z Prostějova. Problematiku ergoterapie a senzoriky odprezentovala Foteini Zografu z Athén, které asistoval Athanasis Kotsonis (výklad tlumočila Sofia Prusali).

V průběhu celého kurzu asistovala ergoterapeutka DRS Radka Kratochvílová, která by se letos na podzim po dlouholeté přípravě měla stát s posvěcením EBTA (Evropská asociace Bobath lektorů) lektorkou Bobath konceptu a doplnit tak národní tým DRS o poslední chybějící článek. Vedení celého kurzu tak bude možné v českém jazyce, což jistě budoucí účastníci uvítají.

Den zaměřený na problematiku chůze vedl polský fyzioterapeut Sebastian Gołębiowski. Potěšující je také spolupráce s docentkou Alenou Schejbalovou, protože ortopedická péče malé pacienty provází od útlého věku a jejich diagnóza s sebou nese velká specifika. Její přednáškové odpoledne završilo celý kurz. Věříme, že jsme všem kurzistům předali komplexní pohled na celou problematiku.

Vzhledem k dennímu pobytu dětí s výše uvedenými obtížemi a přítomnosti mnoha kolegyň vzdělaných v tomto konceptu bylo možné propojit teoretickou přípravu s praxí s dětmi ve skupinách. Na asistencích v průběhu praxí se podílejí nejen fyzioterapeutky a ergoterapeuty z dětského stacionáře, ale také sestřičky zabývající se terapeutickým krmením. Díky rekonstrukci v minulých letech a štědré dotaci na vybavení některých částí stacionáře má již i velice pěkné a technicky plně funkční zázemí.

Máme radost, že se i díky podpoře nemocnice daří šířit tuto neurovývojovou terapii mezi odbornou veřejnost a tím ji činit dostupnější pro pacienty v celé ČR i na Slovensku.

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie