Domácí hemodialýza

27. 07. 2022

Hemodialyzační centrum naší nemocnice umožňuje pacientům s chronickým selháním ledvin domácí hemodialýzu. Nemusejí tak několikrát týdně trávit hodiny v nemocnici, terapii absolvují v pohodlí svého domova. Preferují ji pacienti, kteří chtějí vést aktivní soukromý i pracovní život. Je plně hrazena ze zdravotního pojištění. V České republice jsou zatím pouze desítky takových pacientů.

Prvním pacientem, který v MNO tuto možnost využil je 48letý Jiří Smetana, kterého jsme se zeptali:

Jaká je Vaše diagnóza? Kdy jste se začal léčit?

Autosomálně dominantní polycystická nemoc ledvin mi byla zjištěna po zánětu v cystách před pěti lety. Rok a půl jsem chodil na ambulantní kontroly a následně jsem v říjnu 2019 začal docházet na dialýzu do Městské nemocnice Ostrava nejdříve dvakrát, nakonec třikrát týdně. Na dialýze jsem byl více než 3,5 roku a z toho čtyři měsíce na té domácí. 

Proč jste se rozhodl pro domácí hemodialýzu?

Už po nástupu na dialýzu jsem na internetu našel možnost domácí dialýzy. Bohužel ze začátku připojení na šant (uměle vytvořená cévní spojka, která vznikne spojením tepny s žílou) nebylo ideální a několik měsíců mne napojovala výhradně vrchní sestra Eva Mrázková a trvalo téměř rok, než se podařilo šant tzv. rozpíchat. Následně jsem se o možnost domácí dialýzy začal zajímat konkrétně. Nakonec jsem ji využíval 4 měsíce, protože jsem se dočkal transplantace. Moje primární motivace byla větší svoboda. Moc bych chtěl poděkovat vrchní sestře a celému týmu, který mě maximálně podpořil. Také musím ocenit pomoc aplikačního specialisty Lukáše Hilovského.

Doporučil byste ji?

Určitě bych ji doporučil, není sice určena každému, klade určité nároky na pacienta, jak ohledně odpovědnosti, tak znalostí a dovedností, ale stojí to za to. Až během užívání jsem si uvědomil další zejména zdravotní pozitiva jako zlepšení tlaku, snížení váhových výkyvů, snížení únavy a bolesti kloubů. V současné době je v ČR necelé jedno procento pacientů, kteří využívají domácí hemodialýzu. Věřím, že potenciál je až desetinásobný. Mnoho pacientů si nedovede představit, že by si měli sami napíchnout žílu, ale sám mám šant na pravé ruce a jsem pravák a za pomoci zkušených sester na dialýze jsem to zvládnul. Rád bych všem nerozhodnutým dodal odvahu a řekl – opravdu to jde!  

Jaký je Váš aktuální zdravotní stav?

Jsem po transplantaci a cítím se dobře. Rád bych poděkoval své domácí dialýze za péči. Je moc fajn, když vidíte, jakou radost má celý personál z toho, že jste se dočkal transplantace a vlastně je tímto již nepotřebujete. Musím říct, že život na dialýze není samá idyla, vznikají konflikty. Hodně pacientů je frustrovaných, obzvlášť pokud nevidí světlo na konci tunelu v podobě možné transplantace. Práce na dialyzačním oddělení je tak často náročná. Z pozice pacienta to vnímám tak, že je někdy hodně těžké udržet si pozitivní myšlení.   

Při domácí dialýze si pacient provádí očištění krve pomocí dialyzačního přístroje, který má doma. Samotné ošetření si může naplánovat v čase, kdy ho potřebuje a kdy to nejvíce vyhovuje jemu. Nezáleží ani tolik na věku pacienta jako spíše na jeho celkovém zdravotním stavu a míře soběstačnosti. Důležitý je kvalitní cévní přístup (šant), ale ani zavedený centrální katétr není pro domácí dialýzu překážkou. Domácí dialýza se zpravidla provádí 5 až 6x týdně. Díky kratšímu intervalu jedné dialýzy (2 až 2,5 hodiny) a také díky tomu, že odpadne čas strávený transportem na dialyzační středisko a čekání na ošetření, uspoří domácí hemodialýza čas. Z pohledu pacienta dochází nejenom ke zlepšení klinických výsledů, ale i celkové kvality života.

„V současné době máme již další pacientku po edukaci k domácí dialýze. Umožní jí to pracovat v běžné pracovní době a dialyzační léčbu si podle pracovních požadavků daného dne časově upravovat. Tento typ léčby je určen hlavně pro aktivní pacienty se zodpovědným přístupem, kteří se neobávají moderních technologií a kteří jsou ochotni vzít částečně zodpovědnost za svou léčbu do svých rukou,“ uvedl vedoucí lékař Nefrologického a hemodialyzačního centra MNO Patrik Letocha.

Nefrologické a hemodialyzační centrum MNO zajišťuje vysoce specializovanou a komplexní péči o pacienty s onemocněním ledvin v podmínkách, které snesou ta nejpřísnější měřítka z pohledu odbornosti, komfortu i bezpečnosti poskytované léčby, pracoviště je akreditováno MZ ČR. Každý rok zdravotníci v centru poskytnou cca 10 000 hemodialýz.

YT kanál MNO: Domácí dialýza

  Sdílet na Facebooku