Hyperbarická komora v Městské nemocnici Ostrava se dočká nové budovy i výměny technologie

12. 10. 2022

V areálu Městské nemocnice Ostrava začne výstavba nové dvoupodlažní budovy, ve které bude sídlit Centrum hyperbarické medicíny. Vítězem veřejné zakázky na její výstavbu se stala společnost Geosan Group za cenu 38,75 milionu korun bez DPH. Doba realizace je 52 týdnů od předání staveniště zhotoviteli, ke kterému došlo ve středu 12. října. Práce budou hrazeny z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, který zřídilo město.

„Hyperbarická komora dosud funguje v nevyhovujících prostorách ze šedesátých let minulého století.  Za rok se dočkáme nejen nového objektu, ve kterém bude oddělení sídlit, ale také navýšení její kapacity. V nové vícemístné kvadratické komoře vybavené veškerou specializovanou zdravotní technikou pro ošetřování kriticky nemocných pacientů bude místo současných deseti celkem čtrnáct míst,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Nový stavební objekt bude stát na volném prostranství mezi pavilony E2, E4, G a svým tvarem do písmene L bude obepínat stávající objekt hyperbarické komory. Přes krček a koridor bude napojen na ostatní pracoviště nemocnice. Součástí této stavby jsou učebny a dva pokoje pro ubytování.

Stavební práce začnou přípravou pláně, vytýčením sítí a betonáží základových pilotů. Náklady na výstavbu nové budovy a nákup zdravotnické techniky včetně nové vícemístné hyperbarické komory by neměly překročit částku 75 milionů korun bez DPH, finanční prostředky na projekt a stavbu budou pokryty z fondu, nákup nové technologie hradí nemocnice. Autorem projektové dokumentace je PPS Kania z Ostravy.

„Výstavba tohoto stavebního objektu a pořízení v současné době nejmodernější dostupné zdravotnické technologie je realizací snu, na který čekalo několik generací zdravotníků působících v tomto specializovaném segmentu diferencované zdravotní péče. Jedná se o modernizaci, která naše pracoviště zařadí na samou špičku nejen v České republice, ale také v rámci vyspělých evropských zemí. Povede nejen ke zlepšení kvality a částečnému zlepšení dostupnosti zdravotní péče, ale také zlepšení pracovních podmínek pro zdravotníky a komfortu a celkového standardu zázemí pro pacienty,“ řekl primář Centra hyperbarické medicíny Michal Hájek.

Ve stávající hyperbarické komoře byl ošetřen rekordní počet pacientů před pandemií v roce 2019, kdy bylo provedeno necelých sedm tisíc léčebných zákroků. Od zprovoznění nové hyperbarické komory by počet pacientů i výkonů mohl narůst až o třicet procent.

„Naše pracoviště je rovněž součástí Centra hyperbarické medicíny Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Městské nemocnice Ostrava. Kromě klinické části se věnujeme také výukové činnosti českých i zahraničních studentů lékařské fakulty v teoretické i praktické oblasti, a to v rámci samostatného předmětu Hyperbarická a potápěčská medicína, ale i například Lékařské fyziky a biofyziky. Ve své nové podobě, s největší pravděpodobností na podzim příštího roku, se budeme věnovat také organizaci postgraduálního vzdělávání, pořádání školení a odborných kurzů. V neposlední řadě budeme pokračovat v rozvoji vědecko-výzkumné činnosti v oblasti hyperbarické a potápěčské medicíny a lékařské mikrobiologie,“ doplnil primář a současně vedoucí akademického centra Michal Hájek.

Léčba v hyperbarické komoře je využívána asi u 20 akutních i chronických indikací. Z akutních jsou to zejména dekompresní poranění u potápěčských nehod nebo vzduchové embolie do mozkových tepen, dále závažné akutní intoxikace oxidem uhelnatým, infekce měkkých tkání, případně drtivé úrazy končetin. Z chronických jsou to nejčastěji nehojící se ulcerace na dolních končetinách, zejména u cukrovky, a velmi často se jedná o takzvané náhle vzniklé percepční poruchy sluchu.

Bezprostředním podnětem k vybudování komory bylo důlní neštěstí, ke kterému došlo 7. 1. 1963 na dole Eduard Urx, při kterém na otravu sirovodíkem zemřelo devět horníků. Provoz hyperbarické komory v Městské nemocnici Ostrava byl zahájen 9. září 1965. Zařízení bylo první v tehdejším Československu a třetí v Evropě, po Amsterdamu a Glasgow. V Česku je aktuálně 13 hyperbarických komor. Na Moravě je jediná v Městské nemocnici Ostrava.

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie