Informace k nošení ochranných prostředků dýchacích cest v nemocnici

10. 09. 2020

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 9. 9. 2020 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorách nemocnice (včetně nezdravotnických provozů).

Zákaz pohybu bez respirátoru, roušky, ústenky atp. se nevztahuje na:

  • děti do dvou let věku,
  • děti a pedagogické pracovním v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • pacienty, jsou-li hospitalizovaní, a je-li to nutné potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb (logopedi atp.),
  • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb,
  • osoby vykonávající práci na jednom místě ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby (např. kanceláře),
  • na osoby v době konzumace potravin a pokrmů, vč. nápojů,
  • cvičící osoby a osoby v léčebném či koupelovém bazénu.

Pro návštěvy platí daná opatření, viz Povolení návštěv v MNO.

Vedení nemocnice

  Sdílet na Facebooku