Informace pro odbornou veřejnost

Kolektiv lékařů, klinických psychologů a všeobecných sester se s ohledem k podmínkám a struktuře psychiatrické péče ve městě Ostravě zaměřuje na vytvoření systému terénních léčebných článků dle zásad moderní komunitní psychiatrické péče. Tato se snaží zasahovat dle možnosti co nejblíže přirozenému prostředí a domovu pacienta a omezovat případnou nezbytnost odeslání pacienta na klasické psychiatrické lůžkové zařízení.