Jarní setkání gynekologů již po osmé

11. 04. 2019

První dubnový čtvrtek se v Kongresovém sálu hotelu Imperial uskutečnil již 8. ročník Jarního setkání gynekologů Moravskoslezského kraje. Tuto tradiční akci pořádá oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava. Odpoledního semináře se zúčastnilo přes 70 gynekologů z MS kraje, což je podstatně více, než bývá na podobných akcí zvykem.

Jarní setkání gynekologů již po osmé

Akce však má již své jméno a ani letos, dle ohlasů z kuloárů, nezůstala kvalitou sdělení nic dlužna své pověsti.

Lékaři našeho a dětského oddělení připravili výborná odborná sdělení. Prezentovali novinky, trendy a výsledky našeho oddělení. MUDr. Mihula hovořil o novinkách v konzervativní léčbě HPV infekce, primářka MUDr. Nogolová představila naše Intermediární centrum z pohledu neonatologa, MUDr. Kubinová hovořila o strategii vedení a významu spontánního porodu u pacientek po operacích na děloze (císařském řezu), MUDr. Fousek představil náš nový management péče o rodičku s předčasným odtokem plodové vody v nižších týdnech gestace (31.–36. týden) a naše výsledky. Poslední sdělení vedl primář MUDr. Ožana s vzácným hostem, prof. MUDr. M. Procházkou, Ph.D., formou otevřené diskuse s plénem, tématem bylo medikamentózní řešení těhotenských komplikací u patologických gravidit do 12. týdne.

Na všechna témata proběhla poměrně zajímavá diskuze a pozitivní ohlasy účastníků jistě přispěly k výborné prezentaci našeho oddělení.

Závěrem mi nezbývá než hluboce poděkovat lékařům za výbornou reprezentaci Městské nemocnice a čas věnovaný přípravě odborných sdělení a také poděkovat sponzorům: Richter Gedeon, Xantis Pharma, Růžová Distribuce a Nordic pharma, kteří plně pokryli nemalé náklady s pořádáním akce spojené.

Za oddělení Gynekologie a porodnictví

MUDr. Marek Ožana

primář oddělení

Fotogalerie