Lékaři mohou nechat svým ambulantním pacientům zhodnotit léky klinickými farmaceuty, kteří navrhnou jejich optimalizaci

19. 05. 2022

Městská nemocnice jako jedna z prvních v České republice nabízí ambulantním pacientům nově hrazenou službu v oblasti lékového poradenství. Kliničtí farmaceuti jim zhodnotí léky, které užívají, a mohou navrhnout jejich úpravu. Pomáhat tak budou všem ambulantním lékařům s nastavením optimální léčby pacientů.

V rámci vysoce specializovaného lékového poradenství kliničtí farmaceuti posoudí dávky léčiv, způsob jejich podání, indikaci užívání a nežádoucí účinky. Cílem konzultace v nově otevřené ambulanci je účinná a bezpečná léčba ušitá na míru každému pacientovi.

„Vloni jsme zhodnotili medikaci u zhruba dvou a půl tisíce hospitalizovaných pacientů. U více než třetiny jsme upravili dávky léčiv, vyměnili přípravek za vhodnější nebo jsme vysadili nadbytečné léky,“ řekla vedoucí klinická farmaceutka Hana Nováková.

Hlavními důvody byly špatná funkce ledvin či jater, komplikace způsobené vzájemným působením léků nebo nežádoucí účinky, například pocit točení hlavy a následné pády, poruchy spánku a myšlení, významné změny hmotnosti nebo projevy krvácení.

Profitovat z konzultace s klinickým farmaceutem může každý pacient, především ale ti, kteří užívají mnoho léčiv nebo u kterých je podezření na nežádoucí účinky, případně u těch s poruchou funkce jater nebo ledvin, kteří potřebují speciální úpravu dávkování.

„V dnešní době, kdy pacienti užívají řadu léků na různé choroby, je spolupráce mezi klinickým farmaceutem a lékařem čím dál větším přínosem, na jedné straně šetří čas lékařům, na té druhé nepochybně přináší užitek pacientům. Výstupem práce klinických farmaceutů je doporučení pro lékaře na optimalizaci užívaných léků. Pouze oni mohou změnit medikaci pacienta. Konzultaci by proto měl iniciovat lékař. Pokud se na nás pacient obrátí přímo, jeho situaci posoudíme. Před tím než vydáme návrh ke změně, kontaktujeme lékaře a domluvíme se s ním na dalším postupu,“ doplnila Hana Nováková.

Žádanku typu K na komplexní zhodnocení medikace klinickým farmaceutem může vystavit jakýkoli ambulantní lékař pacienta. Nárok na něj má každý pojištěnec ČR z veřejného zdravotního pojištění maximálně dvakrát za rok. Jednodušší telefonické konzultace se mohou opakovat až osmkrát ročně.

Kliničtí farmaceuti potřebují mít možnost nahlédnout do zdravotnické dokumentace, ze které mohou čerpat důležité informace o lécích a zdravotním stavu pacienta, včetně jeho diagnóz a výsledcích laboratorních vyšetření. Lékaři si mohou nechat ověřit medikace svých pacientů i bez jejich fyzické účasti v ambulanci klinické farmacie, a to telefonicky, případně elektronicky se souhlasem pacienta.

Na konzultaci v ambulanci klinické farmacie MNO je nutné se předem objednat na telefonních číslech 596 934 328 nebo 596 932 837, od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin.

Kliničtí farmaceuti vybraná oddělení nemocnice navštěvují od roku 2014, kde denně pomáhají s medikacemi hospitalizovaných pacientů.

  Sdílet na Facebooku