Máme znovu jedinečnou možnost spoluvytvářet naše město

23. 03. 2023

Obyvatelé Ostravy mohou do konce března vyplnit elektronický dotazník spokojenosti a vyjádřit se, jak život ve městě vnímají, s čím jsou spokojeni, ale také formulovat, co jim ve městě chybí nebo co by chtěli změnit. Lidé tak mají výjimečnou možnost podílet se na tom, jak bude město v budoucnu vypadat. Zapojit se mohou i lidé, kteří v Ostravě pracují, studují, rádi zde tráví čas a město jim není lhostejné.

Ostrava tím zahajuje přípravu nového strategického plánu rozvoje města pro období 2024–2030.

Lidé často komentují, že to či ono je špatně, a měli jsme to jako vedení města řešit jinak. Naši úlohu si nyní mohou vyzkoušet a sami přinést nápad, jak by se město mělo rozvíjet a jak by mělo vypadat. Tvář Ostravy se v posledních letech díky naplňování současné městské strategie mění a na tento vývoj chceme kontinuálně navázat nastavením nových cílů a opatření s výhledem do roku 2030. Připravována je celá řada strategických projektů, jejichž výčet by byl vskutku dlouhý. Zmínit mohu pokračování modernizace Městské nemocnice Ostrava, nové řešení předprostoru Hlavního nádraží a jeho okolí, využití rozvojového území Pod Žofinkou, které propojuje oblast Dolních Vítkovic s centrem, zahájení výstavby nového koncertního sálu, ale i vznik nových městských parků, bytových domů a mnohé další,“ konstatoval Tomáš Macura, primátor města a dodal: „Tyto strategické projekty mohou být doplněny o další, vzniklé právě z podnětů odborné i laické veřejnosti.“

Dotazníky spokojenosti zájemci naleznou na webu fajnova.cz a v odkazu https://cutt.ly/dotaznik_fajnova. Pro město je přínosný též názor cizinců, žijících na jeho území, dotazník lze proto vyplnit i v angličtině. Dotazník je jen prvním krůčkem, na celé cestě přípravy nového strategického plánu. Po dotaznících budou v dubnu následovat on-line pocitové mapy. Od jara až do podzimu bude město sbírat podněty obyvatel na různých akcích v Ostravě, připraveny jsou i diskuse s představiteli města a odborníky. Celý nový strategický plán rozvoje města pak bude hotov na jaře roku 2024. Jeho zpracovatelem je, vedle odborných pracovníků magistrátu, společnost BeePartner. 

Současný strategický plán na období let 2017–2023, známý pod značkou FajnOVA, vznikal v roce 2016 a do jeho tvorby se před sedmi lety zapojilo přes 20 tisíc Ostravanů. Je to unikátní příklad participace v rámci celé Evropy. V rámci jeho naplňování byly úspěšně zrealizovány více než čtyři desítky důležitých projektů, díky nimž se zvyšuje kvalita života ve městě. Řadu z nich dnes bereme jako samozřejmost, přestože se ve své době zdály téměř utopií. Jako příklady můžeme uvést třeba jen pár dní otevřený nový kampus Ostravské univerzity, revitalizaci památkově chráněných městských jatek, rekonstrukci Domu kultury Poklad, zřízení Městského ateliéru prostorového plánování a architektury aj. Součástí strategického plánu jsou vedle projektů také ukazatele úspěchu plánu, jež jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. U většiny indikátorů lze přitom sledovat pozitivní trend, který směřuje k naplnění cílů strategického plánu a ilustrují tak pozitivní vývoj kvality života v Ostravě. Jedná se například o zlepšování kvality ovzduší, vývoj vzdělanostní struktury obyvatel, růst počtu cizinců ve městě, realizace architektonických soutěží a další.

„Jak ukazují dlouhodobé i krátkodobější trendy, město jde správným směrem a žije se v něm lépe než před sedmi nebo deseti lety. Potěšující jsou zejména narůstající počty vysokoškolsky vzdělaných lidí a vysokoškoláků. Roste tvorba hrubého domácího produktu a rychleji se zvyšují také mzdy, byť jejich absolutní výší pořád ještě zaostáváme za průměrem republiky. Výzvou je stále také pokračující úbytek obyvatel,“ zhodnotil vývoj Ostravy v posledních letech primátor Tomáš Macura.

Detailní informace o jednotlivých projektech ve městě, stejně jako informace o možnostech zapojení obyvatel či procesu tvorby nového strategického plánu naleznou zájemci na webu fajnova.cz.

  Sdílet na Facebooku