Městská nemocnice Ostrava se také letos připojila k Světovému dni ledvin

22. 03. 2019

Městská nemocnice Ostrava se také letos připojila k Světovému dni ledvin Již tradičně, letos po šesté se Městská nemocnice Ostrava připojila ke Světovému dni ledvin, který připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu. Pro zájemce z řad široké veřejnosti připravila možnost bezplatného preventivního vyšetření a také prohlídku hemodialyzačního centra.

Městská nemocnice Ostrava se také letos připojila k Světovému dni ledvin

Zároveň v měsíci březnu slaví centrum 30 let od svého otevření a zahájení provozu.

Od 8.00 do 13.00 hodin personál oddělení pod vedením vrchní sestry PhDr. Evy Mrázkové, MBA, vyšetřoval moč, měřil hladinu krevního cukru, krevní tlak. Součástí vyšetření bylo zjištění váhy a výšky, podle něhož zdravotníci vypočítali tzv. body mass index (BMI). Výsledky zhodnotil lékař a případně doporučil další léčebný postup.

Po celou dobu byl personál Nefrologického a hemodialyzačního centra pacientům plně k dispozici. „Přípravě dnešního dne jsme stejně jako v minulých letech věnovali maximální úsilí. Veškeré přípravy probíhaly za plného chodu oddělení. Musím ocenit přístup svých kolegyň a kolegů, byli maximálně vstřícní, ochotní, moc všem děkuji. Velké poděkování patří taky studentkám 3. ročníku oboru všeobecná sestra Slezské univerzity v Opavě,” informovala vrchní sestra Mrázková, „během první hodiny bylo vyšetřeno přes 50 zájemců, zvýšený zájem jsme zaznamenali i u prohlídky centra. Jsem ráda za velmi kladné ohlasy, zájem a pochvalu z řad návštěvníků. Potěšilo nás, že prevenci nepodceňují ani mladí. Na vyšetření dorazila také zpěvačka Markéta Konvičková.“

Nemoci ledvin jsou zrádné tím, že se můžou dlouhou dobu vyvíjet bezbolestně a bez jakýchkoliv příznaků. „Tématem letošního ročníku jsou Zdravé ledviny pro všechny a všude. Letošní ročník tak chce upozornit na rostoucí počet onemocněním ledvin z různých příčin. Chronické onemocnění ledvin způsobuje celosvětově nejméně 2,4 milionu úmrtí za rok a nyní je šestou nejrychleji rostoucí příčinou úmrtí,“ uvádí vedoucí lékař MUDr. Patrik Letocha a dodává, „počet zájemců o vyšetření narostl v porovnání s loňským rokem o zhruba třetinu, nepodceňovat prevenci je to nejdůležitější a jde vidět, že lidem jejich zdraví není lhostejné.  Vyšetřili jsme celkem 145 zájemců. 11 % bylo doporučeno další vyšetření v nefrologické ambulanci. Záchyt nefrologických pacientů odpovídá celorepublikovému průměru.“

Statistika:

  • vyšetřeno bylo 145 zájemců
    • 103 žen
    • 42 mužů
  • průměrný věk 61,5 roku
    • nejmladší zájemce 23 let
    • nejstarší zájemce 89 roků

Historie v datech: V budově ředitelství MÚNZ bylo 1. 3. 1989 při I. interním oddělení otevřeno zcela nové pracoviště pro léčení nemocných s dlouhodobým selháním ledvin, hemodialyzační stanice se 6 lůžky. K 1. 9. 2011 se stalo centrum samostatným pracovištěm. V roce 2013 se oddělení přemístilo do nových moderních prostor se 16 lůžky.

V roce 2018 podstoupilo hemodialýzu 125 pacientů v celkovém počtu 11 039 hemodialýz. V nefrologické ambulanci bylo ošetřeno 1422 pacientů, mnozí opakovaně.

Bc. Lucie Branná

Fotogalerie