Městská nemocnice Ostrava spustila provoz odběrového místa

20. 03. 2020

Městská nemocnice Ostrava (MNO) v pátek 20. března v 10 hodin dopoledne zprovoznila odběrové místo pro pacienty s podezřením na nákazu koronavirem. Otevřené bude dnes od 10 do 16 hodin a nadcházející sobotu a neděli od 8 do 16 hodin. V příštím týdnu bude doba provozu upravena na základě vyhodnocení jeho fungování, s největší pravděpodobností to bude od 8 do 16 hodin.

Městská nemocnice Ostrava spustila provoz odběrového místa

Odběrová ordinace je vyhrazena jen pacientům, kterým odběr po telefonické konzultaci doporučili hygienici nebo na doporučení praktického lékaře. Ostatní klienti nebudou přijímáni. Stěry budou odebrány jen pacientům ve vozech, kteří v něm vjedou do stanu. Tým, který bude odběry provádět, vytvoří vždy dvě všeobecné zdravotní sestry a sanitář. Denně by mohli zdravotníci v dočasném odběrovém místě odebrat 40 až 60 vzorků. Odesílány budou pracovníkům Zdravotního ústavu v Ostravě, kteří je budou zpracovávat.

Na začátku týdne jsme měli k dispozici dva prázdné kontejnery a jeden obloukový stan. Ty jsme plně vybavili veškerým potřebným materiálem včetně osobních ochranných prostředků. Zároveň jsme vytvořili zázemí pro odběrové týmy. Nejsložitější částí bylo nastavit logistiku průjezdu vozidel odběrovým místem umístěným v areálu městské nemocnice a neohrozit trasy vozidel záchranných složek a zásobování. Limitním faktorem pro fungování odběrového místa jsou nyní dodávky ochranných pomůcek pro personál. Těch máme v tuto chvíli jen na zhruba týden provozu. Se zajištěním významné části z nich nám pomohl náš zřizovatel, kterým je město Ostrava. Ochranných pomůcek je však nejen v našem zdravotnickém zařízení kritický nedostatek, a pokud nedojde ze strany kraje, respektive státu k uvolnění dostatečného množství respirátorů, roušek a overalů, může být jeho další provoz ohrožen, “ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Mobilní stan s dvěma unimo buňkami je umístěn za Správní budovou v areálu nemocnice. Vjezd do areálu je určen z ulice Varenská a výjezd na ulici Hornopolní. Správná cesta do areálu i ven je označena šipkami.

Otevřením dalšího odběrového zařízení v Ostravě pomáháme řešit jedno z úzkých míst současného systému. Umožní zrychlit proces prověřování ohrožených osob na přítomnost COVIDu-19 a tím i rychlejší aplikaci odpovídajících opatření. Na jeho bezpečný chod budou dohlížet městští strážníci. Tým lidí v městské nemocnici na tomto úkolu intenzivně pracoval a odvedl kus práce. Chci jim za to poděkovat, pracují pod obrovským tlakem,“ dodal ostravský primátor Tomáš Macura.

Jednotlivá nemocniční oddělení pracují v rovnocenných izolovaných týmech lékařů, sester, ošetřovatelů, sanitářů i dokumentačních pracovnic. K jejich střídání dochází podle možností jednotlivých primariátů, a to tzv. bariérovým způsobem, pokud je to možné. Znamená to bezkontaktní výměnu celého týmu, lékařského, sesterského i ošetřovatelského včetně předání informací. Tímto opatřením dochází k zvýšení životnosti celého oddělení v případě karantény. Zdravotnický tým nemocnice posílili první dobrovolníci a studenti.

V Městské nemocnici Ostrava není v současné době žádný nakažený pacient ani zdravotník. V karanténě je 17 zaměstnanců nemocnice, a dalších 30 ošetřuje člena rodiny. Počet zaměstnanců MNO se pohybuje kolem 1950.

  Sdílet na Facebooku