Následná intenzivní péče

Kontakt na sesternu: 596 192 313

Hlavním posláním pracovišť Následné intenzivní péče (NIP) je bezpečné a v závislosti na stavu pacienta rychlé odpojení od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu s akcentací na RHB a překlad na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) či propuštění do následné, ošetřovatelské nebo domácí péče. Kapacita NIP je 6 ventilovaných lůžek.

Pečujeme o pacienty:

1) po kritickém onemocnění, po odeznění akutní fáze (3–4 týdny intenzivní péče) a přetrvává závislost na UPV (oxygen. index nad 150, PEEP pod 10)
2) stabilizované
3) přicházející z intenzivního lůžka (ARO, JIP) – nová hospitalizace
4) s příznivou či nejistou prognózu s perspektivou zlepšení

Pacienti s infaustní prognózou či v terminálním stadiu nemoci jsou kontraindikováni k přijetí na NIP.