Nemocnice se vrací k plánované operativě

30. 04. 2021

Oddělení Městské nemocnice Ostrava se v souvislosti s úbytkem covidových pacientů vracejí k plánované operativě, která byla během pandemie covid-19 výrazně omezena. Prováděly se pouze akutní výkony a výkony, u kterých hrozilo nebezpečí z prodlení, zejména u onkologických pacientů. Lůžka operačních oborů – ortopedie, chirurgie a neurochirurgie již slouží svému původnímu účelu a také zdravotní sestry a lékaři se již ve většině případů vrátili na svá mateřská oddělení. Procesy nastavené v běžném režimu se vracejí do normálu.

„Od počátku května budou všechny operační obory schopny maximálně využívat svůj personál, lůžka včetně těch pro intenzivní péči i operační sály jako v době předcovidové. Jestli se operační programy naplno rozběhnou už od pondělí 3. května, bude do značné míry záviset na tom, jak se podaří zorganizovat a obvolat všechny pacienty, u nichž byly operace odloženy nebo nově indikovány. Intenzivně na tom pracujeme,“ uvedl náměstek ředitele pro léčebnou péči Cyril Kučera.

MNO je připravena přejít od počátku května na plný neomezený provoz. Pouze část geriatrického oddělení a část ARO se budou podílet na péči o zbývající covidové pacienty. V případě potřeby budou covidová lůžka flexibilně navyšována. Z pracovišť, která vznikla v průběhu pandemie a která jsou stále plně vytížena, jsou dvě očkovací místa, odběrový stan pro PCR testy a tři antigenní odběrová místa, kde stále pomáhají zdravotníci z jiných pracovišť, kteří se na svá kmenová pracoviště zatím vrátit nemohou.

„K plánované operativě se postupně vracíme od posledního dubnového týdne. Operační plán přizpůsobujeme i aktuálnímu stavu pacientů, jestli jsou očkovaní, pozitivní na covid-19, jestli se jedná o akutní nebo již plánovanou operativu. Postupně do něj zařazujeme také typy operací, které byly odložitelné a v zásadě se celý rok nedělaly, např. plánované operace kýl, žlučníků nebo následné operace po primárních onkologických zákrocích. Pokud se situace bude vyvíjet i dále příznivě, potom bychom už na konci května mohli pracovat v režimu srovnatelném s obdobím před covidem,“ řekl primář chirurgie Tomáš Mrázek.

Ortopedie již má k dispozici obě stanice, které dříve sloužily covidovým pacientům, stejně jako jednotku pro intenzivní péči.

Konečně se vracíme k plánované operativně včetně totálních výměn kloubů. V roce 2019 jsme jich implantovali přes 600. Personál, který se staral o covid pacienty je vyčerpaný, nemohl si vybírat dovolené, plný provoz se obnoví až po několika měsících. Vzhledem k omezení operativy během pandemie se čekací doba prakticky zdvojnásobila, a to dle mých informací na všech ortopedických pracovištích. Zkrátit nynější absurdně dlouhou čekací dobu bude velmi obtížné,“ dodal primář ortopedie Michal Mačák.

Nejvyšší počty covidových lůžek měla Městská nemocnice Ostrava k dispozici od poloviny prosince do konce ledna. Jednalo se o 7 standardních oddělení se 140 lůžky a 3 JIP oddělení se 14 lůžky. V té době se zaměstnanci MNO starali o nejvyšší počet pacientů pozitivních na covid-19, v první polovině ledna jich bylo až 138.

  Sdílet na Facebooku