Nošení respirátorů ve vnitřních prostorách nemocnice

28. 07. 2022

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a na základě „Doporučení protiepidemických opatření proti covid-19“ vydaných KHS MSK doporučujeme ambulantním pacientům a návštěvám hospitalizovaných pacientů a klientů použít respirátor. Žádáme osoby vykazující příznaky onemocnění, aby návštěvu svých příbuzných a blízkých zvážily, popř. odložily.

Tato opatření jsou platná ve vnitřních prostorách nemocnice, Léčebny dlouhodobě nemocných, Domu sociálních služeb a Dětského rehabilitačního stacionáře.

Děkujeme!

  Sdílet na Facebooku