Nová angiolinka rozšířila možnosti kardiologů v MNO

20. 02. 2024

Kardiologové Městské nemocnice Ostrava začali využívat nový rentgenový přístroj – angiolinku Philips Azurion 7C12, která patří k nejmodernějším zařízením tohoto typu a v rámci Moravskoslezského kraje je unikátní. Nejbližší arytmologické centrum, kde používají stejný přístroj, je ve Fakultní nemocnici Olomouc. Díky novému přístroji jsou výkony jednodušší, přesnější a efektivnější, pacienti i zdravotníci jsou vystavováni nižší dávce záření.

Dodavatelem je na základě veřejné zakázky za cenu 47,4 milionu korun s DPH firma Philips. V ceně, kterou hradila Městská nemocnice Ostrava, jsou zahrnuty také další zdravotnické přístroje potřebné pro arytmologické výkony, nábytek a stavební úpravy operačního sálu financovalo město Ostrava.

„Každoročně obměňujeme nebo doplňujeme přístrojové vybavení za nejméně sto milionů korun, loni to byl dokonce dvojnásobek. V nemocnici máme k dispozici přístroje za více než miliardu, a to od těch nejmenších za stokoruny až po rentgeny za desítky milionů. Naši kardiologové mají po stavebních úpravách k dispozici špičkově vybavený arytmologický sál, na kterém provádějí širokou škálu specializovaných zákroků,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Nová angiolinka je zařízením nejnovější generace, poskytující velmi kvalitní zobrazení. Nahradila 19 let starý přístroj, který již nevyhovoval aktuálním požadavkům. Díky technologickým inovacím umožňuje kombinovat různé zobrazovací metody. Součástí dodaného přístroje je i nejmodernější elektrofyziologický systém sloužící k přímé diagnostice a léčbě srdečních arytmií.

Nová angiolinka nám umožňuje zefektivnit práci na sále a zaručit vysokou kvalitu péče o pacienty. Vzájemná spolupráce všech komponent garantuje špičkovou kvalitu obrazu při zachování nízké radiační zátěže a současně umožňuje zpracování obrazu v reálném čase a jeho dostupnost na několika pracovních stanicích zároveň,“ vysvětluje primář Kardiologie Marcel Heczko. Doplňuje, že před pár dny začali na novém sále provádět i ablace srdečních arytmií pomocí pulsního pole. „Jedná se o takzvanou elektroporaci – což je novinka nahrazující původní radiofrekvenční metodu, která fungovala na bázi tepelné destrukce arytmogenní tkáně.“ Pro léčbu poruch srdečního rytmu – především fibrilace síní, jsou používány velmi krátké, mikro až nanosekundové pulsy s vysokým napětím, které způsobují smrt srdečních buněk zodpovědných za vznik arytmie.

„V porovnání s jinými metodami je tento zákrok asi o polovinu kratší – z původních dvou až třech hodin je to zhruba hodina, zároveň je účinnější, což snižuje pravděpodobnost recidivy arytmie a tím potřeby zákrok opakovat, pro pacienta jsou to jednoznačné benefity. Ročně bychom mohli ablaci pulsním polem provést u 200 až 250 pacientů,“ doplnil primář Heczko.

Hlavní výhody nové angiolinky:

  • Vysoké bezpečnostní normy – nízká radiační zátěž pro zdravotnický personál a pacienta
  • Vysoká kvalita zobrazení – 12palcový detektor umožňuje vysoce kvalitní zpracování obrazu a poskytuje přibližně o 40 % větší zorné pole
  • Zkrácení doby přípravy pacienta na operaci – „procedurální karty“ umožňující lékařům předprogramovat a uložit rutinní aktivity a individuální preference
  • Multifunkční obrazovka – vysoké zobrazovací rozlišení, možnost kombinovat více modalit najednou (RTG, EKG, ultrazvuk, 3D navigační systém, hemodynamika…), možnost nastavení velikosti aktuálně preferovaného obrazu 
  • Funkce zaručující snadnou obsluhu – přístup k široké škále funkcí v rámci jedné laboratoře

Philips Azurion slouží k navádění a zobrazení při invazivních kardiologických zákrocích. Byl vyvinut ve spolupráci s předními odborníky z nemocnic po celém světě. Platforma Azurion je obsluhována nově vyvinutým operačním systémem ConnectOS, který optimalizuje celkovou spolupráci informačních systémů.

Kardiologie Městské nemocnice Ostrava disponuje dvěma angiolinkami Philips Azurion, ta první je od února 2022 v provozu na katetrizačním sále, kde se prování diagnostika a léčba pacientů s nemocí koronárních cév včetně akutních infarktů myokardu. Ta druhá slouží nově arytmologům k léčbě poruch srdečního rytmu (arytmií) včetně té nejčastější, tedy fibrilace síní.

„Ročně u nás provedeme okolo 2000 srdečních katetrizací a nově to bude více než 700 zákroků pro srdeční arytmie, a to na přístrojích, kde je radiační zátěž minimální. Tato skutečnost je důležitá nejen pro pacienty, ale především pro zdravotnický personál, který je v kontaktu s přístrojem každý den,“ dodává primář Heczko.

Oddělení Kardiologie MNO je součástí celostátní sítě kardiocenter poskytujících komplexní neodkladnou, ale i plánovanou léčbu pacientům se srdečním onemocněním. Skládá se z ambulantní a lůžkové části včetně katetrizačního a arytmologického sálu. K dispozici má na dvou odděleních 64 lůžek, včetně sedmi na koronární jednotce, pacienti jsou hospitalizováni především na dvoulůžkových pokojích, volit mohou také ze dvou nadstandardních pokojů. V dubnu se Kardiologie rozroste o oddělení plánovaných příjmů. Tým oddělení tvoří 33 lékařů a asi 120 nelékařského zdravotnického personálu.

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie