Nové urologické ambulance a zákrokový sálek v pavilonu E

05. 08. 2019

Ambulantní část Urologie v Městské nemocnici Ostrava byla zmodernizována. Nově disponuje dvěma klimatizovanými vyšetřovnami lékařů, které jsou propojeny sesternou a WC pro pacienty, v zadní části oddělení se nachází nový zákrokový sálek a denní místnost. Část prvního patra v pavilonu E byla renovována od poloviny dubna. K jejímu slavnostnímu uvedení do provozu došlo v pátek 2. srpna.

Nové urologické ambulance a zákrokový sálek v pavilonu E

Při vstupu do zrekonstruovaného prostoru byla rozšířením stávající kartotéky vybudována nová prostornější. Na chodbě, která slouží jako čekárna, se nachází nové bezbariérové WC, WC pro pacienty a sociální zázemí pro personál.

Doteď jsme měli pouze jednu vyšetřovnu, díky dvěma se zkrátí čekací doba nejen na vyšetření, ale také k ambulantním zákrokům. V nově vybudovaném zákrokovém sálku bude prostor pro provádění urodynamických vyšetření a cystoskopie. Celkově rekonstrukce přinese zlepšení komfortu pro pacienty, jejichž počet se neustále zvyšuje, ale také pro tým zdravotníků,“ řekl primář Urologie Rostislav Kuldan.

V modernizovaném zázemí ambulantní části oddělení přibyla nová zdravotechnika, vyměněny byly podlahy, radiátory, elektrická požární signalizace, doplněna byla vzduchotechnika a klimatizace, nový je také nábytek a zdravotnický inventář. Stavební úpravy se dotkly i ambulantní části oddělení Ortopedie, kde byla zrekonstruována sociální zařízení a kde vzniklo nové sociální zázemí pro zaměstnance.

Práce stály téměř 7,1 milionu korun včetně DPH a realizátor byl vítěz veřejné zakázky společnost JVArgo Morava s. r. o. Realizace byla uhrazena z Fondu pro rozvoj MNO, ve kterém je aktuálně 618,3 milionu korun.

Od zřízení fondu v roce 2017 jsme do modernizace Městské nemocnice Ostrava investovali více než 500 milionů korun a další úpravy jsou před námi. Už na podzim bude hotový nový sál pro ORL a také úpravy Dětského rehabilitačního stacionáře,“ doplnil náměstek primátora Zbyněk Pražák.

V roce 2017 do ambulance urologie přišlo 6921 pacientů 15 097 krát. V roce 2018 jich bylo 7454 a ambulanci navštívili 16 410 krát. V první polovině letošního roku potřebovalo urologa městské nemocnice 4530 lidí, kteří přišli do ambulance 8 390 krát. Nejvytíženějším měsícem byl květen s 1995 návštěvami pacientů.

Na oddělení Urologie pracuje 12 lékařů. Sester, ošetřovatelů a sanitářů je dohromady 25.

Fotogalerie