Odborné kurzy

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, pořádá inovační kurzy

KURZ PREVENCE A LÉČBA DEKUBITŮ, BÉRCOVÝCH VŘEDŮ A JINÝCH RAN
ZAMĚŘENÍ KURZU Kurz je zaměřen na problematiku prevence dekubitů a ošetřování pacientů s dekubitem nebo bércovým vředem. Cílem kurzu je obnovování a prohlubování vědomostí a dovedností v oblasti prevence a léčby dekubitů, bércových vředů a jiných ran včetně dodržování hygienicko-epidemiologických opatření a prevence nozokomiálních nákaz.
URČENO PRO primárně všeobecným sestrám, dětským sestrám, praktickým sestrám a zdravotnickým záchranářům na lůžkových klinických pracovištích, kteří jsou kompetentní ošetřovat dekubity
TERMÍNY a ČAS KONÁNÍ 19. 2. 2020; 10 .6. 2020; 23. 9. 2020; 18. 11. 2020, vždy 8:00 – 13:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ MNO, Správní budova, zasedací místnost
CENA vč. DPH 800,- Kč
LEKTOR Mgr. Jana Maršálková – ústavní konzultant pro léčbu ran
Eva Němčeková

KURZ PERIFERNÍ ŽILNÍ KANYLACE, CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY, OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O KATÉTRY
ZAMĚŘENÍ KURZU Kurz je zaměřen na problematiku ošetřování pacientů se zavedenými invazivními vstupy. Cílem kurzu je obnovování a prohlubování vědomostí a dovedností v oblasti aplikace léčiv periferní žilní kanylou, centrálním venózním katétrem, epidurálním katétrem, techniky zavádění periferních kanyl, v asistenci při zavedení centrálních žilních katétrů, ošetřovatelské péče o katétry a kanyly včetně dodržování hygienicko-epidemiologických opatření a prevence nozokomiálních nákaz.
URČENO PRO primárně všeobecným sestrám, dětským sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům klinických oddělení, kteří jsou kompetentní na základě indikace lékaře, zavádět i. v. kanyly, aplikovat ordinovaná i.v. léčiva a léčiva do epidurálního katétru včetně jejich ošetřování a pro praktické sestry s kompetencí provádět ošetřovatelskou péči o kanyly a katétry
TERMÍNY a ČAS KONÁNÍ 12. 2. 2020; 3. 6. 2020; 16. 9. 2020; 11. 11. 2020; vždy 8:00 – 13:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ MNO, Správní budova, zasedací místnost
CENA vč. DPH 800,- Kč
LEKTOR Bc. Jana Kozubová
Martina Nováková
MUDr. Eva Čubová

KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
ZAMĚŘENÍ KURZU Seminář je zaměřen na osvojení nebo prohloubení teoretických znalostí a posílení praktických dovedností při poskytování základní neodkladné resuscitace. Cílem semináře je naučit se resuscitovat tak, aby byla zachována co nejvyšší možná míra kvality života, bez invalidity a trvalých následků a bezpečně obsluhovat automatizovaný externí defibrilátor (AED).
URČENO PRO primárně nelékařským zdravotnickým pracovníkům, ale také laickým zachráncům
TERMÍNY a ČAS KONÁNÍ 13:00 – 14:00 hod.
Celoročně – obvykle pondělky a úterky
Pro kolektivy – nezdravotníky je možno domluvit individuální termín školení přímo na jejich pracovišti.
MÍSTO KONÁNÍ MNO, Správní budova, zasedací místnost
CENA vč. DPH 310,- Kč
LEKTOR Mgr. Šárka Trčková
Mgr. Kateřina Ciorová
Mgr. Alice Zigová
Jana Hurinová

KURZ PÉČE O PACIENTA SE STOMIÍ
ZAMĚŘENÍ KURZU Kurz je zaměřen na problematiku ošetřování pacientů s derivačními stomiemi. Cílem kurzu je zajistit návaznost péče o tyto pacienty po propuštění ze zdravotnického zařízení.
URČENO PRO primárně všeobecným sestrám a praktickým sestrám, případně pracovníkům sociální péče, kteří jsou kompetentní ošetřovat stomie
TERMÍNY a ČAS KONÁNÍ 20. 10. 2020; 9:00 – 14:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ MNO, Správní budova, zasedací místnost
CENA vč. DPH 800,- Kč
LEKTOR Mgr. Naděžda Kubíková – stomasestra s dlouholetou praxí, která je jednou z prvních proškolených stomasester v ČR působící ve stomické ambulanci MNO

 

V případě zájmu o některý z kurzů prosíme o vyplnění přihlášky
Přihláška kurzy (xlsx, 30 kB)