Odborné pracoviště Klinické farmacie

Najdete nás:

Budova HB

PharmDr. Hana Nováková

vedoucí klinický farmaceut


Odborné pracoviště klinické farmacie poskytuje přímou klinickofarmaceutickou péči na odděleních Městské nemocnice Ostrava a provádí komplexní systematické hodnocení medikace hospitalizovaných pacientů. Po dohodě s ošetřujícími lékaři optimalizuje farmakoterapeutické režimy pacientů. Všem lékařům nemocnice poskytuje konziliární služby. Ve spolupráci s lékaři vytváří systémová léčebná doporučení, čímž přispívá k bezpečné a účinné farmakoterapii v celé nemocnici. Ambulantním pacientům kliničtí farmaceuti poskytují vysoce specializovanou konzultační službu v rámci lékového poradenství.

Spektrum péče

Klinickofarmaceutická péče pro oddělení Městské nemocnice Ostrava, výkonově hrazená zdravotními pojišťovnami.

Konzultační služba klinického farmaceuta pro ambulantní pacienty v rámci komplexního lékového poradenství.

Informace pro pacienty

Ambulantním pacientům kliničtí farmaceuti nabízejí vysoce specializovanou konzultační službu v rámci lékového poradenství. Tato služba je zdarma a je nutno se na ni předem objednat na tel. 596 194 328. Lékové poradenství probíhá v konzultační místnosti pracoviště klinické farmacie.

Na konzultaci je třeba přinést seznam všech aktuálně užívaných léčiv a doplňků stravy s rozpisem dávkování (ideálně spolu s léky v originálním balení). Pokud má pacient k dispozici, měl by donést i výsledky posledních ambulantních vyšetření, včetně těch laboratorních.