!!!OMEZENÍ AMBULANTNÍHO PROVOZU!!! – informace pro pacienty MNO

13. 03. 2020

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci žádáme pacienty, aby všechny své zdravotní obtíže nejdříve konzultovali se svým praktickým lékařem. Pacienti bez písemného doporučení svého praktického lékaře nebo lékaře LPS nebudou na odborných ambulancích MNO s okamžitou účinností akceptováni.