Oprava komunikace v Ostravě-Radvanicích

02. 08. 2021

Od pondělí 2. srpna do soboty 30. října dojde z důvodu opravy ulice Čapkovy a zastávek LDN v Ostravě-Radvanicích ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 29, 30, 71 a trolejbusové linky č. 101 (ve směru z Petřvaldu na Hranečník). Léčebna dlouhodobě nemocných a Dům sociálních služeb v Radvanicích budou po celou dobu dostupné.

V 1. fázi se opravují úsek vozovky a chodníky na ulici Čapkova od ulice Kobrovy, tj. ve směru od ulice Radvanické, po ulici U Stavisek (do její první poloviny). V této fázi, která začala 2. 8., se všechna doprava dostane k LDN a DSS ze silnice I/59 ulice Fryštátské. Ve směru od centra města je doprava vedena po ulici Těšínské a poté na ulici Fryštátskou.

Autobusová doprava je vedena po ulici Čapkova po celou dobu stavby jednosměrně, a to od ulice Radvanické k Fryštátské. Zastávka LDN je pro směr k ulici Fryštátské přesunuta na ulici Čapkovu před ulici Karvinskou. V opačném směru autobusy po ulici Čapkově nejezdí vůbec. Jezdí po trase Fryštátská, Těšínská. Zastávka „LDN“ směr „Hranečník“ je přesunuta na zastávku „U Káňů“ u ulice Radvanické.

Druhá etapa začne 20. září, kdy se bude opravovat ulice Čapkova od ulice U Stavisek (od její druhé poloviny) po ulici Fryštátskou. Přístup k LDN bude od ulice Radvanické. Autobusová doprava bude řešena jako v první etapě. Zastávka „LDN“ pro směr Fryštátská již bude ve své původní poloze. Zastávka směr „Hranečník“ bude opět na zastávce „U Káňů“.

Aktuální informace o organizaci dopravy naleznete na stránkách DPO:

  Sdílet na Facebooku