Podmínky poskytnutí náborového příspěvku pro VŠEOBECNOU SESTRU/ ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE

Náborový příspěvek na obsazení pozice VŠEOBECNÁ SESTRA/ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ pro vybrané obory činí 40.000 Kč při uzavření závazku setrvání v pracovním poměru na 3 roky.

Náborový příspěvek na obsazení pozice VŠEOBECNÁ SESTRA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTI/ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ pro vybrané obory činí 60.000 Kč při uzavření závazku setrvání v pracovním poměru na 4,5 roku.

První část náborového příspěvku se vyplácí ve výplatě za první odpracovaný měsíc, druhá část náborového příspěvku se vyplácí po úspěšném zvládnutí adaptačního procesu. V případě zájmu a po dohodě je možné vyplatit náborový příspěvek jednorázově, a to po ukončení adaptačního procesu.

Náborový příspěvek podléhá zdanění daní z příjmů a odvodům pojistného na veřejnoprávní pojištění.

Nárok na náborový příspěvek mají uchazeči, kteří nejsou a v posledních šesti měsících nebyli v pracovněprávním vztahu s MNO. Zaměstnanci, kteří pracovali nebo pracují na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti si žádost podat mohou. Naopak zaměstnanci, se kterými byl ukončen předchozí pracovní poměr v MNO z důvodu porušení pracovní kázně nárok na příspěvek nemají.

Náborový příspěvek bude poskytnut pouze uchazeči, který bude pracovat ve vybraném oboru a na vybraném pracovišti na plný úvazek a v nepřetržitém provozu. Současně absolvuje úspěšný pohovor a jeho přijetí schválí vedení MNO.

V případě nesplnění závazku setrvání v MNO dle stanovených podmínek je zaměstnanec povinen vyplacený náborový příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit v souladu s uzavřenou dohodou.

Bez čeho to opravdu nepůjde?

  • odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.
  • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

Chybí Vám nějaké informace? Kontaktujte nás

Mgr. Marcela Murasová

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči


V případě Vašeho zájmu zašlete prosím strukturovaný životopis s uvedením názvu pozice, o kterou se ucházíte. Pokud se nestanete zaměstnancem Městské nemocnice Ostrava, pak se předané osobní údaje po třech měsících skartují.

Pokud dojde ke změně provozních potřeb, vedení MNO si vyhrazuje právo tuto kampaň ukončit.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace (dále jen „MNO“), jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO.